Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utmaning bygga tätare och mer människovänligt

DEBATT: Vi arbetar med stort fokus på att göra Karlavagnen till en bra stadsdel för både barn och alla andra göteborgare, skriver Gunnel Jonsson, Stadsbyggnadskontoret.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Karlavagnsplatsen, 3/4

Sören Olsson beskriver de nya kvarteren vid Karlavagnsplatsen som barnfientliga och segregationsdrivande. Han talar om att det blir svårt att ordna soliga och vindskyddade platser, inte minst för barnen. Han påpekar att nybyggnationen blir dyr och därmed inte tillgänglig för alla. Och att de nya byggnaderna förutsätter omfattande rivning av det gamla.

Vi på stadsbyggnadskontoret välkomnar engagemanget. Vi bjuder kontinuerligt in till samtal om våra detaljplaner, till exempel i Älvrummet. Utöver dessa tillfällen går det även bra att kontakta oss direkt.

Problemen finns

Problemen som beskrivs i samrådshandlingen finns, så som Sören Olsson beskriver dem, men lösningarna finns också – om vi inte blundar för problemen. Vi arbetar med stort fokus på att göra detta till en bra stadsdel för barn, likväl som för alla andra göteborgare.

Att anlägga förskolegårdar på takterrasser på olika höjd över marken har både för- och nackdelar. Luftkvaliteten, bullersituationen samt solinstrålningen blir bättre medan vindförhållanden kan bli sämre. För att få en bättre överblick av planområdets lokalklimat sammanställs nu alla gjorda utredningar för att ge en samlad klimatbedömning av området. I detta arbete ingår även en specialstudie för de olika takterrasserna.

Helt bilfria stråk

Vi har även jobbat med upplevelsebaserade stråk. Där ska gatumiljön erbjuda element som inbjuder till lek och upplevelser. Vissa av stråken är helt bilfria. Vid ett av dessa har en ny form av lekplats studerats. En lekplats som delvis ligger under tak för att vara väderskyddad. Ytterligare en lekplats föreslås på den större paviljongens tak. Där har kopplingen från gata till takplan studerats extra med tanke på tillgänglighet och möjlighet till lek och upplevelse.

Att det är en stadsdel med nästan enbart bostäder och bara för de rika stämmer inte. Dicksonska stiftelsen bygger 300 hyresbostäder här och vi har höga krav på en blandad stad med ett stort inslag av arbetsplatser, handel, service, kaféer och restauranger. Staden i ögonhöjd, med aktiva bottenvåningar har varit viktigaste förutsättningen ända sedan tävlingsprogrammet.

Viktigt ur barnperspektivet

Avsaknaden av naturområden på Lindholmen gör det extra viktigt att vi hittar en balans mellan olika typer av parker och grönytor.

Det grönområde som föreslås i planområdets norra del mot Hamnbanan kan nås direkt från huvudstråket. Att det skulle kunna nås utan att behöva korsa en väg har varit en viktig fråga ur barnperspektivet.

När vi bygger staden för framtiden så måste vi bygga en långsiktigt hållbar stad, som är mindre transportberoende, skapar mer närhet mellan människorna, och som tar mindre orörd natur i anspråk. Vi kommer inte att kunna bygga skolor, vård och annan samhällsservice i låga paviljonger på bilavstånd från hemmet. Det är en ny utmaning att bygga tätare, mer sammanhängande och mer människovänligt på samma gång. Låt oss anta denna utmaning tillsammans!

Gunnel Jonsson

planchef, stadsbyggnadskontoret Göteborg stad