Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Marcus Gustavsson, enhetschef inom hemtjänsten i Göteborgs stad

Uteslutet välja bort personal med utländsk bakgrund

Att få välja bort personal eller brukare med utländsk bakgrund i hemtjänsten är inget alternativ i Göteborg. Det är heller inte förenligt med de lagar som styr vår verksamhet, skriver Marcus Gustavsson, Hemtjänsten Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nyheten om att kommuner i Västernorrland låter brukare inom hemtjänsten välja bort personal med utländsk bakgrund har blivit uppmärksammad. Jag arbetar själv som enhetschef inom hemtjänsten i Göteborgs stad och tycker det är viktigt att i denna diskussion titta på de lagar och regelverk som styr vår verksamhet.

Inte möjligt välja bort

Socialtjänstlagen uttrycker att biståndet från hemtjänsten ska bidra till att uppnå en skälig levnadsnivå. Det faller inte inom ramen för skälig levnadsnivå att kunna välja hudfärg på personalen som utför hemtjänst. Det finns gott om rättsfall från EU-domstolen som säger att det inte är möjligt att välja bort personal eller brukare på grund av deras etniska tillhörighet. Däremot är det frivilligt att ta emot stöd och hjälp från hemtjänsten. Står man fast vid att man vill välja hudfärg på personalen så väljer man samtidigt bort sin hemtjänst.

Vi har också arbetsmiljölagen att förhålla oss till som säger att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. I det ansvaret ingår att agera när medarbetare blir utsatta för trakasserier och också arbeta förebyggande för att säkerställa en trygg arbetsmiljö i brukarnas hem. Om någon medarbetare blir utsatt för rasism är det mitt ansvar att agera.

Mångfalden en styrka

Jag leder 40 fantastiska medarbetare som hjälper våra brukare att klara sin vardag. Mina medarbetare betyder allt för många av brukares trygghet och deras insatser gör mig stolt varje dag. Jag är tacksam över mångfalden i min personalgrupp där det finns massor av olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder. Det är en styrka som innebär att vår gemensamma kompetens är väldigt hög. Det gör att vi har möjlighet att möta de flesta behov och önskemål hos våra brukare.

Jag är stolt över att arbeta i Göteborgs stad som tydligt arbetar för mänskliga rättigheter, både utifrån ett brukarperspektiv och ett medarbetarperspektiv. Som chef i staden har jag därför ett ansvar för att både brukarna och mina medarbetare bemöts och behandlas på ett likvärdigt sätt. Därför får jag aldrig se mellan fingrarna om en brukare eller en medarbetare blir utsatt för rasism. I mitt ansvar ingår det att se till att vi följer de lagar som styr vår verksamhet. Det är ett ansvar som förpliktigar och som jag aldrig får göra avsteg ifrån.

Marcus Gustavsson

enhetschef inom hemtjänsten i Göteborgs stad