Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utbildning ska ge jobb – inte självförverkligande

Självklart är det viktigt att bevara en bredd av utbildningar. Däremot är det naivt att fortsätta med ett utbildningssystem där allt fler studenter avbryter sina påbörjade utbildningar och alltför få får jobb eller erhåller den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar, skriver Bo-Erik Pers, Jernkontorety, och Magnus Huss, IKEM.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Högskolan, 8/9 och 15/9

Härom veckan beskrev vi från industrins sida hur forsknings- och utbildningspolitiken bör läggas om för att bryta den rådande trenden om minskade investeringar och uteblivna jobb i Sverige. Trots att utbildningsnivån är hög i vårt land har svenska företag allt svårare att hitta kompetens. Allt mer av FOU-investeringarna läggs utomlands.

Studentkårerna från Lunds och Göteborgs universitet svarade på vår artikel och efterlyste bredd och frihet i utbildningssystemet. Högre utbildning handlar också om att ”utvecklas som individ” skriver de.

En bredd av utbildningar och elevernas egna val av utbildning är självklart viktigt att bevara och inget vi ifrågasätter. Däremot är det naivt att fortsätta med ett utbildningssystem där allt fler studenter avbryter sina påbörjade utbildningar och alltför få får jobb eller erhåller den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.

Varningstecken att ta på allvar

Att Sverige har en av Europas högsta ungdomsarbetslöshet trots högkonjunktur, att svenska företag inte hittar rätt kompetens i Sverige och att näringslivets investeringar läggs utomlands i större utsträckning måste tas på allvar.

Jobb och tillväxt kommer inte till vårt land med automatik. Hur vi väljer att rusta oss för en allt högre internationell konkurrens och allt snabbare teknikutveckling kommer att avgöra hur vårt välstånd utvecklas framöver. Därför hoppas vi att regeringen i kommande forskningsproposition tar fram förslag där universitet och högskolor måste samverka med näringsliv och samhälle när utbildningsplatser tas fram och att den typ av utbildning som arbetsmarknaden efterfrågar också premieras. Vi hoppas också att regeringen skapar en samverkanspeng inom forskningen så att det verkligen lönar sig att samverka med näringslivet. Sist men inte minst vill vi gärna se en fortsättning och en utveckling av de strategiska innovationsområdena.

Att kunna utvecklas som individ under sin utbildning bör vara ett självklart mål för alla som bedriver utbildning, även under utbildningar som leder till jobb.

Bo-Erik Pers

vd Jernkontoret – Svenska stålindustrins branschorganisation

Magnus Huss

förbundsdirektör IKEM