Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Kommunfullmäktige måste skjuta till mer pengar till förskolan. Annars står Göteborg inför en förskolekris av aldrig tidigare skådat slag, skriver Mimmi von Troil, vd för branschorganisationen FSO. Bild: Arkivbild

Mimmi von Troil: Utan mer pengar står förskolekrisen för dörren

Kommunfullmäktige måste skjuta till mer pengar till förskolan. Annars står Göteborg inför en förskolekris av aldrig tidigare skådat slag, skriver Mimmi von Troil, vd för branschorganisationen FSO.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs stad visar gång på gång sin totala oförmåga att administrera det som är en av de viktigaste kärnverksam­heterna staden har: förskolan, den skolform som ansvarar för de minsta medborgarnas första steg in i en värld av lärande, lek och social utveckling.

Vi har läst hur staden schabblar med ­månadsfakturorna till förskoleföräldrarna och beroende på dagsform ger olika besked om betalningen för juli månad ska krävas in eller ej. Nu senast kan vi läsa i GP (14/8) om att bygget av två nya kommunala ­förskolor har stoppats för att kommunen inte kommer överens med byggherren om de ekonomiska förutsättningarna. ­Samtidigt kan vi konstatera att staden ­jagar de fristående förskolorna med blåslampa. Sänkta bidrag och försämrade villkor hotar på sikt de fria förskolornas existens i en stad som behöver varenda ­förskoleplats den kan få.

FSO har under flera år påpekat stora brister i hanteringen av bidragen till de ­fristående förskolorna. Minskade bidrag och sena och felaktigt fattade beslut ­tvingas på de eldsjälar som i de fria förskolorna har valt att lägga all sin tid på att lotsa de ­minsta barnen på deras första ­trippande steg i det livslånga lärandet. Flera gånger har förvaltningsdomstolarna fällt Göteborg för att man fattar olagliga beslut som ibland inte ens går att överklaga, men trots det fortsätter man på samma sätt som tidigare. Resultatet blir att de fria förskolorna blir rättslösa och tvingas leva i en vardag där man får vända på varenda krona och oroa sig för nya beslut som ­ytterligare ­kommer att dra ned på det bidrag som är förutsättningen för deras verksamhet.

Godtycke och motstridiga besked

Göteborgs tjänstemän i förskole­förvaltningen måste upphöra med sitt godtyckliga agerande mot förskoleföräldrar, ­motstridiga besked och dessutom ofta lagstridiga beslut när det gäller fristående förskolor – annars står vi inför ett förskolehaveri utan motstycke.

2017 organiserade Göteborg om bland förvaltningarna och skapade en central förskoleförvaltning och en politisk förskole­nämnd. Här kan vi konstatera att tjänstemän och politiker inte talar samma språk. Tjänstemannaförslag med bristfälliga eller inga konsekvensanalyser presenteras för nämnden som nödvändiga beslut. Ett tydligt exempel på detta är fjolårets förslag att skära ned bidragen med upp till 63 procent. Förslaget ledde till uppror bland stadens fria förskolor och föräldrarna till barnen i dessa, och vid två tillfällen ­demonstrerade barn och vuxna mot beslutet. Protesterna ledde till att både nämnden och förvaltningen tvingades retirera och göra om.

För lite pengar har satsats

Förskolenämnden redovisar i den senaste ekonomiska rapporten ett underskott på drygt 40 miljoner kronor på grund av ofinansierade kostnader i de kommunala förskolorna. Det är svårt att tolka på annat sätt än att staden har satsat för lite pengar på förskolan, och de som får betala för underskottet är barnen. För lite pengar till den kommunala förskolan betyder för lite pengar till den fristående förskolan. Den stora skillnaden är att en fristående förskola inte kan gå med underskott – då går den i konkurs.

Det är hög tid att kommunfullmäktige går in och täcker upp förskolenämndens underskott, och att de fria förskolorna kompenseras med motsvarande belopp, enligt den lika villkors-princip som gäller mellan kommunala och fristående förskolor.

De ledande politikerna i förskolenämnden har lovat att inga fria förskolor ska behöva stänga på grund av minskade bidrag och försämrade villkor. Vi förutsätter att ni håller det löftet.

Till politiker och tjänstemän i Göteborg vill FSO skicka följande uppmaning: Lyssna på företrädarna för de fria förskolorna i staden, och er egen personal. Det är de, människorna som möter barnen varje dag och som kan verksamheten, som vet vad varje förslag och varje beslut kommer att få för genomslag. Ändras inte situationen radikalt och kommunfullmäktige skjuter till mer pengar, står Göteborg inför en förskolekris av aldrig tidigare skådat slag.

Mimmi von Troil

Vd, FSO

Fotnot: FSO är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor, skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sverige.