Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Utan ledsagning blir våra hem ett fängelse

Allt färre beviljas ledsagning enligt LSS och kraftiga begränsningar gäller för hur många timmar ledsagning man får använda. Besluten kan jämföras med en fängelsedom, skriver Catarina Ahlquist och Mona Nilsson, SRF Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Skulle du kunna ta dig till gymmet med förbundna ögon? Skulle du uppleva det tryggt och säkert att promenera på egen hand utan synens hjälp? Eller skulle du hitta bland matvarorna i butiken i totalt mörker? Med ett obegränsat antal ledsagartimmar skulle du förmodligen svara ja.

Tyvärr ser Synskadades Riksförbund (SRF) Göteborg tendenser i samhället som begränsar människor med synnedsättnings rätt till ledsagning enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Allt färre beviljas ledsagning enligt LSS och kraftiga begränsningar gäller för hur många timmar ledsagning man får använda. Konsekvensen blir dessvärre att personer med synnedsättning, utan att ha begått ett brott döms till fängelse. Detta då hemmet blir en isolerad zon.

Makt över sitt eget liv

Att uppleva frihet i sin vardag handlar till stor del om att ha makten över sitt liv. Det handlar om att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare som känner sig delaktig i det som händer och sker. Det handlar även om att kunna utöva sina rättigheter men också att kunna bidra med sina kunskaper och därigenom utöva sina skyldigheter.

Samtidigt som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning slår fast att alla människor har rätt att leva aktiva liv och vara fullt delaktiga i samhällslivet ställs allt högre krav på att anhöriga och närstående ställer upp med sådant som borde vara samhällets ansvar. Och vilken frihet blir det? Hur många ungdomar vill ta med mormor för att skaffa preventivmedel eller vill man alltid ha med farsan på gymmet alternativt kusinen i matbutiken?

SRF Göteborg kräver att personer som inte kan se ska ha rätt till ledsagning, alltså någon som är ens ögon.

Catarina Ahlquist

ombudsman SRF Göteborg

Mona Nilsson

vice ordförande SRF Göteborg