Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Slite står i dag för 75 procent av all cement som används i Sverige, skriver debattörerna. Bild: Hasse Holmberg/TT
Slite står i dag för 75 procent av all cement som används i Sverige, skriver debattörerna. Bild: Hasse Holmberg/TT

Utan cement sätts Sveriges utveckling på paus

Domstolens beslut att inte förlänga Cementas brytningstillstånd i Slite kan ha förödande konsekvenser. Om inte regeringen agerar snabbt och hittar en lösning, kommer den här krisen leda till att byggprojekt stoppas och att många varslas runt om i landet, skriver Catharina Elmsäter-Svärd och Anna Lönn Lundbäck, Byggföretagen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige är nu bara månader ifrån ett omfattande byggstopp. Skälet är den cementbrist som kommer drabba landet som följd av att Mark- och miljööverdomstolen sagt nej till fortsatt brytning av kalksten i Slite på Gotland. Det kommer få stora följder för byggandet, samhället i stort och den nödvändiga klimatomställningen.

När vi i veckan träffar regeringen för att återigen diskutera frågan är våra förväntningar höga. Nu måste vi få besked om vad regeringen gör parallellt för att förhindra ett byggstopp. Har regeringen inte några besked vare sig om vad eller när, så kommer våra medlemsföretag att börja varsla under augusti.

Beroende av Slite

Cement är en bas för allt byggande. Oavsett om man ska bygga ett vindkraftverk, trähus eller ny järnväg förutsätter det cement. Slite står i dag för 75 procent av all cement som används i Sverige. Det gör att cirka hälften av allt byggande är direkt beroende av fabriken på Gotland.

När domstolen nu beslutat att avvisa Cementas begäran om förnyat brytningstillstånd står därmed Sverige inför en akut cementbrist. Det nuvarande brytningstillstånd löper ut den 31 oktober 2021. Redan i november månad tar cementlagret i Slite slut.

Import räcker inte

Tyvärr är det inte möjligt att lösa den akuta cementbristen med import i de volymer som behövs beroende på tillgång hos andra leverantörer, logistiksystem och tekniskt kravställande. Omställning till att helt ersätta cementproduktionen från Slite med import kan ta upp till flera år att få på plats.

Byggföretagens analys visar att cementbristen kommer att få stora konsekvenser:

• 3 av 4 nya bostäder kommer inte att kunna byggstartas. Det innebär 3800 färre nystarter av bostäder, per månad

• Flera stora infrastrukturprojekt kommer att stoppas eller fördröjas.

• Enbart i bygg- och anläggningsbranschen påverkas 175 000 jobb. Räknar man med andra närliggande näringar så berörs 280 000 jobb.

• Investeringsbortfallet beräknas till över 20 miljarder kronor, per månad. Detta påverkar svensk ekonomi direkt. 2022 års BNP-tillväxt för Sverige utraderas.

Stort produktionsbortfall

Till detta ska läggas cementkrisens påverkan på gruvnäringen. Cement är nämligen en förutsättning för modern och säker underjordsbrytning. Utan en lösning på krisen beräknar bara LKAB att produktionsbortfallet kan bli så högt som 50-80 procent. Drabbas LKAB kommer i sin tur även en rad andra företag att påverkas.

Tyvärr är det inte möjligt att lösa den akuta cementbristen med import i de volymer som behövs.

Sverige fortsätter att växa i befolkning. Då behöver fler bostäder för livets olika skeden finnas. Vård-, omsorgs- och skolfastigheter byggas. Transportinfrastrukturen rustas och fler järnvägar anläggas. För att fortsätta angelägen klimatomställning och viktig samhällsutveckling är många projekt redan igång och fler på väg. Allt detta riskerar nu att drabbas av ett tvärstopp. Regeringen måste göra allt som står i deras makt för att förhindra detta. Våra förhoppningar inför veckans möte är höga.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Byggföretagen i Väst

LÄS MER: Låst läge för Cementas kalkbrytning

LÄS MER: Eneroth om Cementa: Snabb lösning viktig

LÄS MER: Expert: Cementas sjabbel orsakar cementkrisen

LÄS MER: Forskare tror inte på hämmad klimatomställning