Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Usla anställningsvillkor rimmar illa med hög vårdkvalitet

DEBATT: Frösunda driver konsekvent en tuff personalpolitik med minskad tjänstgöringsgrad, sänkta löner och otrygga anställningar, vilket gör att många tvingas sluta då de inte längre kan leva på sin lön, skriver Lars-Sture Johansson, Kommunal.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Vinster i vården, 30/5 och 6/6

Vi välkomnar förbättring och utveckling av vården och omsorgen i Sverige. Kommunals medlemmar inom omsorgsyrken brinner för sina arbeten och för att bidra till en bättre tillvaro för brukare och vårdtagare, inom såväl offentlig som privat regi. För oss är det självklart att brukaren/vårdtagaren står i centrum och att hans, eller hennes, behov och önskemål är styrande när man planerar och genomför vård- och omsorgsinsatser. Självklart handlar inte debattartikeln, den 30 maj i GP, om att Kommunal är irriterade på att Frösunda sätter kunden i centrum.

Men Frösunda driver konsekvent en tuff personalpolitik med minskad tjänstgöringsgrad, sänkta löner och otrygga anställningar, vilket gör att många tvingas sluta då de inte längre kan leva på sin lön. Detta leder i sin tur till att vårdtagare och brukare möts av idel nya personer, som ska hjälpa dem med diverse personliga göromål. Det rimmar illa med Frösundas förment kundfokuserade synsätt.

Kritiska till metoden

Vi är kritiska till att Frösundas sätt att åstadkomma det som de kallar förbättring och utveckling undantagslöst går via sänkt sysselsättningsgrad för de anställda, inom till exempel äldreomsorgen, och omvandling av fasta anställningar till visstidsanställningar för dem som arbetar som personliga assistenter. Vi betvivlar starkt att det är det bästa för alla vårdtagare och brukare. Det finns däremot flera exempel på motsatsen.

Ett aktuellt fall finns i Falkenberg. Där förlorar en brukare samtliga sina assistenter när de inte har råd att arbeta kvar efter att Frösunda skurit ned deras arbetstid. Det rör sig om assistenter som arbetat med mannen i nära tio års tid och som är väl införstådda i hans behov. Liknade fall finns i många andra kommuner där Frösunda tar över verksamheten. Hur är det förenligt med Frösundas paroll om att låta ”kunden” välja?

Att dessutom neka anställda utbildning i hjärt- och lungräddning när de arbetar med vårdtagare med förhöjd risk för kvävning, med hänvisning till ekonomin, låter inte heller särskilt kundanpassat. I synnerhet inte när Frösunda visar både vinst och tillväxt.

Ekar ihåligt

Att hävda att hyvling och uppsägning av fasta anställningar sker inom ramen för det kollektivavtal som tecknats mellan Kommunal och Vårdföretagarna ekar ihåligt. Det finns andra aktörer med samma kollektivavtal som lyckas bemöta både vårdtagare/brukare och anställda professionellt. Samspelet på arbetsmarknaden regleras ju som bekant inte enbart av kollektivavtal, utan även av lagstiftning, i detta fall lagen om anställningsskydd (LAS ), som är en skyddslagstiftning för att arbetstagare ska ha trygghet i anställningen, och av det som kallas för god sed på arbetsmarknaden.

Kommunal stämmer nu Frösunda till arbetsdomstolen för brott mot just LAS, i ett av alla de fall där Frösunda över en natt skär i medlemmars sysselsättningsgrad. Kommunal har i dagarna även fått information om att Frösunda vunnit 17 gruppbostäder och serviceboenden inom LSS i Falkenberg och att diskussioner om nedskärning i sysselsättningsgrad redan kommit upp på bordet.

Förhandlingar pågår

Nu pågår förhandlingar med Vårdföretagarna om kollektivavtalet för personliga assistenter på privata vårdbolag. Kommunal vill höja lönerna och förbättra anställningstryggheten. Vi står långt ifrån varandra och det är inte Kommunal som driver på för försämrade villkor.

Själva beskriver Frösunda att när de tar över verksamheter kan det innebära att personalen initialt får gå ner i tid, men att de kan jobba ihop de förlorade timmarna om de är ”flexibla”. Att vara flexibel innebär i det här fallet att vara beredd att ringas in med kort varsel och att man i praktiken aldrig vet om lönen kommer att räcka till både hyra och mat.

Vi noterar att många personalintensiva tjänste- och kunskapsföretag brukar tala om att ”de anställda som den viktigaste, eller enda, resursen”. Det gör inte Frösunda vare sig i de värderingar som presenteras under rubriker som ”Frösundaidén” och ”Frösundas framgångsformel” på hemsidan, eller genom sitt konkreta agerande som arbetsgivare.

Leder till sämre kvalitet

Att arbeta med sänkta löner och försämrad anställningstrygghet leder till ökad personalomsättning, och försämrad kontinuitet och kvalitet för vårdtagare och brukare. Det är inte heller framgångsrikt när det gäller att attrahera och behålla kompetent personal som vill vara med att långsiktigt bygga och utveckla verksamheten.

Till hösten fortsätter vi att förhandla med Vårdföretagarna om ett nytt kollektivavtal för anställda inom privat äldreomsorg. Sveriges Kommuner och Landsting, som är den största arbetsgivaren inom branschen, gick före och visade vägen till ett modernt avtal där heltid ska bli norm. Den senaste tidens rapportering om Vårdföretagarnas medlemsföretag, till exempel Frösunda, visar att de har en väldigt lång väg att gå för att komma i närheten av så goda villkor. Hur ska de kunna konkurrera om den bästa personalen som säkerställer den högkvalitativa omsorg som de säger sig stå för, om de erbjuder devalverade anställningsvillkor?

Lars-Sture Johansson

förbundsombudsman, Kommunal