Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Unga transpersoner ska inte behöva vänta

Vård och omsorg om såväl barn som äldre måste ta hänsyn till könsöverskridare. Lundströmmottagningen är VGR:s utredningsenhet för dem som lider av könsdysfori. Behovet av hjälp är stort och tyvärr ökar köerna. Därför ser vi liberaler behov av ökade resurser till både vård och forskning, skriver Richard Brodd (L) och Jonas Anderson (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den liberala visionen är ett samhälle där alla har frihet att forma sitt eget liv, så länge man inte begränsar någon annans frihet. Liberaler har gått i spetsen för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, sedan homosexualitet avkriminaliserades i Sverige 1944.

Könsdysfori och väntan på könsbekräftande behandling innebär, för många, psykiskt lidande. Att tvinga personer som mår mycket dåligt och lever under stor press under tonåren att avvakta alla former av behandling tills de blir myndiga är skadligt, riskerar sluta i suicid, samt riskerar leda till mer komplicerad och riskfylld behandling i efterhand. Det är därför rimligt att påbörja behandling med hormoner i ett så tidigt skede som det är möjligt.

En avhandling från Karolinska, 2017 visar att antalet personer som ångrar sin könsbekräftande kirurgiska behandling, är lågt (två procent) och minskar. Däremot är det fortfarande vanligt att ha vårdats för psykisk sjukdom med hänvisning till det psykiska lidandet av att behöva vänta på den vård som minskar könsdysfori. Det kan hindra personer att fullfölja studier eller komma ut i arbetslivet. För oss Liberaler är det självklart att varje människa ska kunna växa, må bra och stå på egna ben. Då blir det också lätt att se att könsbekräftande vård behöver påbörjas tidigt.

Liberalernas krav:

  • Ökade resurser till vård och forskning
  • Att implementera ett standardiserat vårdförlopp av hela eller delar av den könsbekräftande vården. Detta ska inkludera möjligheten till fertilitetsbevarande insatser.
  • Att utreda möjligheten om förskrivning av hormoner till personer som redan genomgått utredning kan utlokaliseras till andra vårdgivare inom primärvården för att avlasta teamen.
  • Att säkra patientens rätt till information om den egna medicinska historien.
  • Att ta fram ett kunskapsstöd för vården av personer som föds med intersexvariationer.
  • Könsbekräftande vård som rikstäckande specialistvård ska omfattas av vårdgarantin, vilket inte är fallet för närvarande. Var du bor i landet ska inte påverka tillgången till vård. Existerande utredningsteam är få och överbelastade, vilket måste åtgärdas.

Richard Brodd (L)

Jonas Anderson (L)