Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Vi ser med stor oro hur Henrik Ripa (M) uppmanar till en tystnadskultur. Detta är inte i linje med att vara Sverige bästa offentliga arbetsgivare eller korrekt enligt svensk lagstiftning, skriver Vårdförbundet. På bilden Henrik Ripa (M).
Vi ser med stor oro hur Henrik Ripa (M) uppmanar till en tystnadskultur. Detta är inte i linje med att vara Sverige bästa offentliga arbetsgivare eller korrekt enligt svensk lagstiftning, skriver Vårdförbundet. På bilden Henrik Ripa (M).

Tystnadskultur är dåligt för SU, Henrik Ripa (M)

SU:s ordförande, Henrik Ripa (M), uppmanar till tystnadskultur, men att inte välkomna en öppen diskussion såväl internt som externt om arbetsförhållandena på SU gynnar varken medarbetare eller patienter, skriver förtroendevalda i Vårdförbundet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi har med intresse läst artikeln i GP 14/1 där SU:s ordförande Henrik Ripa (M) resonerar om uppropet från föreningen Sjukhusläkarna. Jämförelsen med flygbranschen är glädjande. Vårdförbundet ser med tillförsikt fram emot framtida arbete med säkerheten på sjukhuset. Ett flygplan skulle till exempel inte lyfta utan full bemanning, vi räknar med att samma säkerhetsprincip fortsättningsvis gäller för vården på SU.

Kärnfråga

Meddelarfrihet har under lång tid varit en kärnfråga för fackföreningsrörelsen. Att kunna visa på missförhållanden på sin arbetsplats är en grundläggande rättighet. Vi som arbetar i vården känner stort ansvar för våra arbetsplatser och våra patienter, vi ska inte behöva offra våra rättigheter eller vår egen hälsa för att undvika negativ publicitet. Vi ser med stor oro hur Henrik Ripa uppmanar till en tystnadskultur. Detta är inte i linje med att vara Sverige bästa offentliga arbetsgivare eller korrekt enligt svensk lagstiftning. Att inte välkomna en öppen diskussion såväl internt som externt gynnar varken medarbetare eller patienter.

Vårdförbundet undrar om Henrik Ripa (M) vet vad en sjuksköterska faktiskt gör.

Under de senaste åren har skyddsombud i Vårdförbundet, både tvärfackligt och ensamt arbetat internt för en bättre arbetsmiljö. De gängse arbetsmiljöverktygen, som arbetsmiljöronder och framställningar till Arbetsmiljöverket har endast gett mindre effekter på arbetsmiljön.

Vårdförbundets medlemmar vill se och har rätt att förvänta sig bättre resultat både för patienternas, regionens innevånare och sin egen skull. Att medarbetare på sjukhuset vänder sig till allmänheten via media är inte ett tecken på ansvarslöshet, illojalitet eller en önskan att skrämma någon. Man får helt enkelt inte tillräckligt gehör för den oro som uttrycks över arbetsmiljön genom internt arbete.

Förskräckande

Slutligen läser vi med förskräckelse att sjuksköterskor inte ska ägna sig åt omvårdnad. Omvårdnad är sjuksköterskans huvuduppgift. Det innebär kvalificerade vårdåtgärder som syftar till hälsa och välbefinnande trots sjukdom. Det är sjuksköterskan som har ansvar för omvårdnaden och dessa uppgifter kan inte plockas bort från professionen.

Vårdförbundet undrar om Henrik Ripa vet vad en sjuksköterska faktiskt gör. Vi träffas gärna och berättar om Vårdförbundets fyra professioner, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Vi förutsätter att du kommer att gå i någon av våra medlemmars skor under ett eller flera arbetspass.

Carina Deréus

Matilda Eriksson

Nicklas Martinsson

Susanne Blom Persson

förtroendevalda i Vårdförbundet på Sahlgrenska universitetssjukhuset