Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Den viktigaste faktorn för att få ett jobb är viljan att arbeta men det räcker inte. Forskningen och vår erfarenhet visar att lösningen ligger i att hjälpa individen att övervinna både mjuka barriärer så som kulturella, språkliga och avsaknad av nätverk och hårda barriärer som kunskap om arbetsmarknad, kompetens och validering av arbetslivserfarenheter, skriver debattörerna.  Bild: HENRIK MONTGOMERY
Den viktigaste faktorn för att få ett jobb är viljan att arbeta men det räcker inte. Forskningen och vår erfarenhet visar att lösningen ligger i att hjälpa individen att övervinna både mjuka barriärer så som kulturella, språkliga och avsaknad av nätverk och hårda barriärer som kunskap om arbetsmarknad, kompetens och validering av arbetslivserfarenheter, skriver debattörerna. Bild: HENRIK MONTGOMERY

Tydlig vägledning krävs för att få invandrarkvinnor i jobb

Trots alla resurser som använts för att skapa integration och minskad arbetslöshet så kvarstår problemen. Ofta framstår det som att det är omöjligt, men lösningen ligger i att individanpassa insatserna och sluta tro att ”verktygen” löser problemet – handfast handledning är vad som krävs, skriver Linda Törner, WOW.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Statistiken bekräftar invandrarkvinnors svårigheter i att få jobb. Vi har arbetat med den här frågan i 8 år och debatten missar att det finns viktigare parametrar än individernas utbildningsnivå, tid i Sverige och ursprungsland för att förstå varför bara vissa invandrarkvinnor får jobb.

Så varför lyckas inte Sverige? Det svenska systemet är uppbyggt på att individen driver sin egen arbetssökarprocess och stöttar genom att tillhandahålla verktyg, så som till exempel ”skriva- CV-kurs”.

Förutfattade meningar

Invandrarkvinnorna tenderar dock, oavsett bakgrund och utbildningsnivå att sakna referensramar för vilka jobb som de faktiskt kan få, vad som krävs och hur det går till på arbetsplatser. Dessutom finns det ofta förutfattade meningar om vilka jobb invandrarkvinnor kan ta och vill ta. Om ingen ger ett ärligt svar om vad som är rimligt och vilken väg som är snabbast till anställning så blir uppgiften att driva sin egen process svår, utan språket i princip omöjligt. Vår erfarenhet är att kvinnorna är mycket öppna för att ta arbeten utanför de förväntande ramarna för att nå självförsörjning.

Den viktigaste faktorn för att få ett jobb är viljan att arbeta men det räcker inte. Forskningen och vår erfarenhet visar att lösningen ligger i att hjälpa individen att övervinna både mjuka barriärer så som kulturella, språkliga och avsaknad av nätverk och hårda barriärer som kunskap om arbetsmarknad, kompetens och validering av arbetslivserfarenheter.

Om ingen ger ett ärligt svar om vad som är rimligt och vilken väg som är snabbast till anställning så blir uppgiften att driva sin egen process svår, utan språket i princip omöjligt

WOW, som är ett nätverk med fokus på social integration och på att hjälpa invandrarkvinnor, oavsett utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet, till arbete, har en unik position som adresserar båda barriärerna: Vi har ett nätverk med lika delar etablerade svenskar och invandrare och på ett naturligt sätt diskuterar värderingar och samhällsfrågor. Med metoden OneGoal hjälper vi kvinnor till arbete, oavsett utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet. Idag har vi en skalbar process som bygger på att en etablerad svensk hjälper en invandrare hela vägen till arbete. Framgångsfaktorerna är:

– Ärliga, tydliga och välvilliga samtal om vad som krävs i varje steg till att få ett jobb, vilket lägger grunden till ett förtroende mellan den som skall få hjälp och den som hjälper.

– Den arbetssökande får hjälp att kontakta potentiella arbetsgivare för att sänka språk- och kulturbarriären, samt klargöra möjlighet till arbetsgivarstöd.

– Båda närvarar vid första intervjun för att säkerställa att den arbetssökandes styrkor framkommer och att det inte blir missförstånd kring arbetsgivarens förutsättningar och krav.

– Sista steget är uppföljning efter att arbetet påbörjats för att adressera eventuella problem eller missförstånd.

Linda Törner, initiativtagare till Wow

Cecilia Tiblad Berntsson, Social hållbarhetsexpert, WOW:s Advisory Board