Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jonas Ransgård (M), vice ordförande kommunstyrelsen

Tvinga inte på göteborgarna er trafikpolitik

Den rödgröna trafikstrategin har tagit helt fel riktning och saknar folklig förankring. Nu senast genom att föreslå 30 km/h på alla gator i centrala Göteborg, skriver Jonas Ransgård (M) och Axel Josefson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ulf Kamne (MP) och Johan Nyhus (S) slår på stort när de vill sänka hastigheterna i centrala Göteborg till 30 km/h.

Att ha låg hastighet på olika gator i stan behöver inte vara fel. De allra flesta tycker det är självklart att ha låga hastigheter utanför skolor, vid gator i villakvarter eller i områden där många barn rör sig. Det är också vettigt att ha låg hastighet för att sänka bullret och skapa en bra gatumiljö. I vissa lägen kan till och med lägre hastighet skapa bättre trafikgenomströmning eftersom trafiken flyter på bättre.

Ingen sund trafikmiljö

Men det är inte samma sak som att generellt sänka hastigheterna till 30 km/h på alla gator i centrala Göteborg, vilket Ulf Kamne och Johan Nyhus nu föreslår. När de presenterar nyheten handlar det inte heller om att skapa en sund trafikmiljö kring skolor eller nära bostäder, utan om att prioritera för cykel och gång att ta sig fram i staden.

Det som vid en första anblick alltså verkar handla om trafiksäkerhet handlar vid en djupare analys snarare om ytterligare ett utslag för den trafikstrategi de rödgröna antagit. En strategi som handlar om att kraftigt begränsa biltrafiken i centrala Göteborg med målet att minska biltrafiken med 25 procent till 2035 – samtidigt som staden beräknas växa med 150 000 invånare och biltrafiken årligen ökat med två procent.

Saknar folklig förankring

Detta är inte enda uttrycket för den rödgröna trafikstrategin. Den har också inneburit att 7 000 parkeringsplatser kommer försvinna från centrala staden de närmaste åren och att tillgängligheten på flera vägar har begränsats med färre filer och mer enkelriktat.

Vi menar att den rödgröna trafikstrategin tagit helt fel riktning och saknar helt folklig förankring. Vi är övertygade om att allt mer trafik bör läggas över på kollektivtrafik respektive gång och cykel – men att man måste vara realistisk i sina målsättningar och metoder. Vi hade hellre sett en trafikstrategi som syftade till att hålla biltrafikvolymerna konstanta och i stället fokusera på att bygga ut kollektivtrafiken för att ta trafikökningarna.

Lägger en död hand över stan

Om den rödgröna trafikstrategin genomförs blir det som att lägga en död hand över Göteborgs vägnät. På allt fler gator kommer tillgängligheten begränsas och hastigheten strypas samtidigt som svårigheterna att hitta en ledig parkeringsplats i centrala Göteborg ökar. Budskapet från de rödgröna är svårt att misstolka: Vi vill inte låta människor köra med bil i innerstan.

Det man glömmer är att alla invånare inte bor och arbetar i centrala stan och bara kan slänga sig på cykeln till och från arbetet. Alla de som bor eller arbetar utanför stan och inte har kollektivtrafik som fungerar i deras vardag. Människor som har rörelsehinder eller barnfamiljer som ska hämta och lämna på flera platser får svårt att ta sig fram. En del kommer att hitta lösningar, men andra kommer inte att kunna göra det. I värsta fall leder det till att människor väljer att bosätta sig ännu längre från centrum, med konsekvensen att vi får en ännu mer likriktad och homogen innerstad.

Ordnat införande

Trafikverket genomför nu en översyn av de nationella hastighetsbegränsningarna. Vi föreslår att Göteborgs stad avvaktar den översynen innan man går till egna beslut om att begränsa hastigheterna i centrala Göteborg. Då blir det ett ordnat införande av nya hastighetsbegränsningar där skyltbyten dessutom betalas av staten och inte av Göteborgs Stad. Nu får istället de rödgröna sätta av 75 miljoner kronor i stadens budget för detta.

Göteborg får då också en trafikmiljö som liknar resten av landet, istället för att ha en egen standard, och hastighetsbegräsningar som syftar till det dem ska: höjd säkerhet i trafiken.

För syftet med att reglera hastigheten menar vi ska vara trafikmiljö och säkerhet – inte ideologiska föreställningar om hur man som politiker vill tvinga människor att förflytta sig.

Jonas Ransgård (M)

vice ordförande kommunstyrelsen

Axel Josefson (M)

vice ordförande Trafiknämnden