Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Rektorn med personal har inför planerade åtgärder gjort en obligatorisk så kallad barnkonsekvensanalys och kommit fram till att planerade åtgärder strider mot barnkonventionen och därför inte bör genomföras, skriver debattören.
Rektorn med personal har inför planerade åtgärder gjort en obligatorisk så kallad barnkonsekvensanalys och kommit fram till att planerade åtgärder strider mot barnkonventionen och därför inte bör genomföras, skriver debattören.

Tvångsförflyttningar av våra barns förskollärare är oacceptabla

Göteborgs Stad använder svepskälet ”likvärdig förskola” för att få ”budget i balans” och struntar i barnkonventionen när de tvångsförflyttar förskollärare och ersätter dem med billigare personal som barnskötare och den påhittade titeln förskoleassistent, skriver Ellen Runebjörk Widebrant, förälder.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I skymundan av coronapandemin har Göteborgs Stad beslutat om betydande kvalitetssänkning av stadens förskolor genom ett ”omställningsarbete”. Frågan är om staden genom denna bryter mot svensk och internationell lagstiftning. Klart är att den inte följer Skolverkets normer om pedagogisk kvalitet och andel utbildad personal i förhållande till antal barn.

Billigare personal

Orsaken till försämringarna är att det saknas cirka 80 miljoner kronor i förskolenämndens budget. Tidigare har kommunfullmäktige centralt kompenserat för hyreskostnader. Nu ska istället varje nämnd och enhet bära sina egna kostnader. Förskolenämnden har inte tagit höjd för detta och politikerna har gått för snabbt fram. För att minska underskotten vill staden därför skära ned på de dyrare förskollärarna och ersätta dem med billigare personal utan tillräcklig utbildning. 2019 hittade staden därför på yrkesrollen ”förskoleassistent”. En förskollärare har en 3,5 årig pedagogisk universitetsexamen. Barnskötare har läst på gymnasiet. För att bli förskoleassistent krävs ingen utbildning.

Budgetunderskottet och den nya hyressättningsmodellen ger innerstadens förskolor stora problem. De har mycket högre hyror än förorterna, vilket lett till ännu mindre pengar för löner. Förskolechefer i centrum ökar därför antalet barn till långt över riktlinjerna, flyttar lärare mot deras vilja och ersätter dem med förskoleassistenter och barnskötare.

Politikerna blundar

Fyrmästaregången och Skepparegången i Masthugget är två av de drabbade förskolorna. Där är barngrupperna redan idag för stora. 1-3-åringarna är 15 barn per grupp och på avdelningarna med 3-5 åringar går 23 barn. Trots detta ska lärare som hållit i verksamheten i flera år tvångsförflyttas och ersättas med förskoleassistenter eller barnskötare.

För att kunna säkerställa en god pedagogisk kvalitet ska enligt Skolverket förskolepersonalen ha adekvat utbildning, barngrupperna får inte vara för stora och andelen barn per lärare inte för hög. Riktmärkena för barn per grupp i åldrarna 1-3 år är cirka 6-12 och för barn i åldrarna 3-5 år 9-15.

Skolverket, Sveriges Regioner och Kommuner samt forskarkåren pekar alla på det tydliga sambandet mellan antal lärare/gruppstorlekar och barnens kognitiva/sociala utveckling. Politikerna blundar dock för detta. Målsättningen enligt ordföranden i förskolenämnden Hakan Önal är att varje barngrupp ska ha en lärare, en barnskötare och en assistent. Detta skulle innebära 11 procent färre lärare än vad som finns idag.

Rektorn med personal har inför planerade åtgärder gjort en obligatorisk så kallad barnkonsekvensanalys och kommit fram till att planerade åtgärder strider mot barnkonventionen och därför inte bör genomföras

Hakan Önal menar vidare att lärarförflyttningarna sker för att jämna ut de pedagogiska orättvisorna mellan centrum och utsatta områden. Detta är inte sant. Fyrmästaregången och Skepparegångens lärare har fått ”erbjudanden” om att arbeta på ställen som idag har fler lärare, och med placering i centrum.

Efter omställningen blir antalet lärare per barn på Fyrmästaregången och Skepparegången mycket sämre än stadens snitt. Rektorn med personal har inför planerade åtgärder gjort en obligatorisk så kallad barnkonsekvensanalys och kommit fram till att planerade åtgärder strider mot barnkonventionen och därför inte bör genomföras. Behandlingen av personalen har lett till att personal slutat för annat jobb eller studier och blivit sjukskrivna. Barnen kommer till våren alltså möta helt ny, mycket mindre utbildad personal.

Verksamheten raseras

Så vad menar politikerna med en likvärdig förskola? Lika dåliga förskolor? Att pedagogisk kvalitet och bestämmelserna i barnkonventionen inte spelar någon roll? Det verkar så och att en ”budget i balans” går före barns rättigheter. Omställningarna gör att pedagogisk verksamhet som byggts upp under flera år raseras, att personal mår dåligt och säger upp sig, vilket leder till en vikariekarusell som skapar kaos i verksamheterna och ökade kostnader. Så här kan vi inte ha det.

Från oss vårdnadshavare till ansvariga politiker. Skärp er! Nu på onsdag behandlas frågan om tillskott till budgeten i kommunstyrelsen. Istället för att partipositionera er, ta ert ansvar och ge förskolechefer ekonomiska förutsättningar att bedriva en verksamhet med den pedagogiska kvalitet stadens barn har rätt till. Var en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare. Stoppa tvångsförflyttningarna av lärare innan det är för sent. Skapa en förskola som är lika bra för alla.

Ellen Runebjörk Widebrant, förälder och representant för 92 ytterligare vårdnadshavare