Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Tummar inte på arbetsmiljön

Göteborgs stad bygger mer än på 40 år. Nya bostäder, Hisingsbron och linbanan – listan kan göras lång.  Förvaltningarna går på högvarv. Vi arbetar aktivt för att säkra en rimlig arbetsbelastning och god arbetsmiljö, skriver Ulf Kamne (MP), Johan Nyhus (S) och Jahja Zeqaraj (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik
Arbetsmiljö 25/10

Sacorådet lyfter på GP debatt den höga arbetsbelastningen på trafik-, stadsbyggnads- och fastighetskontoren. Med all rätt. Vårt ansvar är att väga göteborgarnas behov av bostäder, infrastruktur och verksamhetslokaler mot vad våra förvaltningar realistiskt sett mäktar med. Där är det nödvändigt att hitta en balans.

Arbetsmiljöarbetet får aldrig försummas. Vi ska ha ett hållbart arbetsliv för alla anställda. Vi arbetar därför aktivt med att följa upp de projekt som genomförs för att få till en hållbar arbetssituation i våra verksamheter.

Visioner behövs

För att kontor och nämnder tillsammans ska kunna möta ambitionen för Göteborgs stadsutveckling arbetar vi nu med en gemensam planeringsprocess, mellan förvaltningarna och berörda nämnder om mål, ambitioner, genomförbarhet och prioriteringar i stadsutvecklingsuppdraget. Vi har höga ambitioner för en växande stad. Visionerna behövs. För att de ska förverkligas på bästa sätt måste vi föra ständig dialog om genomförbarhet i termer av tidsaspekt och innehåll med personal och de fackliga organisationerna.

Ett omfattande visionsarbete har tillsammans med göteborgarna tagits fram inför stadens 400-års jubileum 2021. I det visionsarbetet togs bland annat idén om linbana och delar av visionen för älvstaden fram.  Ett sådant arbete förpliktigar. Vi är dock övertygade om att målen kommer nås om vi tar vara på personalen som vår främsta tillgång och arbetar tillsammans mellan förvaltningarna. 

Johan Nyhus (S)
ordförande i trafiknämnden

Ulf Kamne (MP)
ordförande i byggnadsnämnden

Jahja Zeqaraj (S)
ordförande i fastighetsnämnden