Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tuffare tag. Effekten av dagens lagstiftning är att personer kan dömas för till exempel allvarligare fall av misshandel eller grov stöld men ändå inte utvisas. Det behövs i stället tuffare tag mot de som kommer till Sverige och begår brott, skriver debattörerna.

"Tuffare tag mot asylsökande som begår brott"

DEBATT: Vi menar att vi från samhället bör skicka en tydlig signal om att det inte är acceptabelt att begå brott under tiden man söker asyl eller har temporärt uppehållstillstånd om man vill stanna i Sverige och bygga sin framtid här, skriver bland andra Hampus Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige har gjort sig känt som en humanitär stormakt i världen. Ser man till mottagna flyktingar per capita har Sverige tagit på sig ett oerhört stort ansvar under den rådande flyktingkrisen, både i EU och globalt.

Den absoluta majoriteten av de som kommer hit gör det med ambitionen att skapa sig ett nytt och bättre liv och därigenom berika och bidra till vårt samhälle. Men det finns också undantag – i media har det senaste året förts en stundtals het debatt kring asylsökande som begår brott. Mediedebatten har tyvärr mer handlat om hur många av de asylsökande som begår brott eller inte, och mindre om vilka krav vi som samhälle bör ställa på de som kommer hit för att söka asyl.

Starkt begränsade möjligheter

Dagens förutsättningar för utvisning vid brott regleras i utlänningslagen och är i dag starkt begränsade. I huvudsak har lagstiftningen sett likadan ut sedan 1994.

För att en utländsk medborgare som begår brott i Sverige ska kunna bli utvisad krävs att det är ett allvarligt brott med fängelse i straffskalan och att straffvärdet för brottet uppgår till ett års fängelse eller mer. Härutöver krävs att det finns en tydlig återfallsrisk och att skadan, faran eller kränkningen som brottet inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att personen inte bedöms kunna stanna kvar i Sverige.

Rör det sig om en flykting är kraven än strängare då det krävs synnerligen grovt brott samt allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet.

Effekten av dagens lagstiftning är att personer kan dömas för till exempel allvarligare fall av misshandel eller grov stöld men ändå inte utvisas. På grund av svårigheterna med att röna framgång med ett utvisningsyrkande förekommer det även att åklagaren väljer att inte ens yrka på utvisning, något som leder till att domstolen inte har möjlighet att pröva frågan.

Lagstiftningen bör skärpas

Som moderater i Göteborg menar vi att lagstiftningen bör ändras och skärpas så att särskilda villkor gäller när man söker asyl eller när man har ett temporärt uppehållstillstånd.

I dag fokuserar asylprövningen främst på vilka externa skäl det finns att ge en individ asyl. Vi menar att om man är asylsökande eller har temporärt uppehållstillstånd och döms för ett brott med fängelse i straffskalan ska asylprövningen avbrytas eller det temporära uppehållstillståndet återkallas.

Signalen från det svenska samhället kring brottslighet ska vara tydlig. Begår man brott under asyltiden eller då man har temporärt uppehållstillstånd är inte Sverige rätt land för vederbörande. Att få igenom sin asylansökan eller att permanenta sitt uppehållstillstånd är ju nämligen då uppenbarligen inte så viktigt att man avhåller sig från brottslig verksamhet.

Vi vill tydliggöra Sveriges asylmottagande och det handlar om att sätta upp tydliga riktlinjer för vad vi accepterar och inte accepterar. Vi menar att vi från samhället bör skicka en tydlig signal om att det inte är acceptabelt att begå brott under tiden man är söker asyl eller har temporärt uppehållstillstånd om man vill stanna i Sverige och bygga sin framtid här.

Ställt sig bakom tuffare tag

Moderaterna i Göteborg och i Västra Götaland har ställt sig bakom vår motion till stöd för tuffare tag mot de som kommer till Sverige och begår brott. Vår förhoppning nu är att moderaterna nationellt också ställer sig bakom förslaget om en hårdare och tydligare linje mot de som kommer hit och begår brott, senast på partistämman nästa år.

Hampus Magnusson (M)

biträdande kommunalråd

David Josefsson (M)

ledamot kretsstyrelsen Göteborg

Joel Wickman (M)

ledamot Askimsmoderaterna