Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Fredrik Sandberg/TT
Bild: Fredrik Sandberg/TT

Trygga äldres framtid – med en jämlik vård

Den 7 april uppmärksammas Världshälsodagen världen över. Årets tema är alla människors rätt till jämlik vård. Den pågående pandemin har gjort det smärtsamt tydligt att vården inte är jämlik i Sverige – och det har framförallt drabbat äldre, skriver Acko Ankarberg Johansson (KD) och Elisabet Lann (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige är på många sätt ett fantastiskt land att åldras i. Vi lever längre och fler är friska högre upp i åldrarna. Men vi står inför stora utmaningar, när antalet personer som är över 80 år förväntas öka med 50 procent under de kommande 10 åren. Det innebär också alltfler med stora och komplexa vård- och omsorgsbehov. Samtidigt pekar utvärderingar av pandemihanteringen ut stora brister i svensk äldreomsorg och åtgärder som inte kan vänta.

Ny miljardsatsning

Det är tydligt att de satsningar som regeringen gjort under pandemin inte räcker för att möta utmaningarna. Därför har Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Vänsterpartiet presenterat ett nivåhöjande tillskott till äldreomsorgen, som innebär ungefär 4 miljarder extra per år framöver. Pengarna ska användas till sådant som är absolut avgörande för att kunna ge en god äldreomsorg; ökad medicinsk kompetens, ökad personalkontinuitet och fler trygga boenden.

Förutom att personal med bristande kompetens utgör en risk för omsorgstagarna, så har det också gjort sektorn mindre attraktiv för kvalificerade undersköterskor och sjuksköterskor. En positiv effekt till följd av pandemin är dock ett ökat intresse för vård- och omsorgsutbildningar. Detta måste vi ta vara på genom goda arbetsvillkor som gör yrket attraktivt och motiverar kompetent personal att stanna. Det behövs också långsiktiga investeringar i teknik som bidrar till att stärka omsorgstagarens självständighet och frigör tid för personalen, så att tiden kan läggas på sådant som skapar kvalitet. Som en del i arbetet med att stärka den nära vården måste kommunerna få möjlighet att anställa läkare.

Fler lösningar

För att klara omsorgsbehovet i framtiden behöver vi också bli bättre på att erbjuda bra och flexibla boendelösningar. De allra flesta vill bo kvar hemma och behålla sin självständighet så länge som möjligt. Därför är det ett enormt problem att många människor, i brist på bra alternativ, bor i icke-anpassade bostäder, som begränsar och försvårar vardagen och i värsta fall tidigarelägger ett omsorgsbehov eller flytt till äldreboende. I en mer ändamålsenlig bostad kan mångas livskvalitet öka och tiden av hälsa och självständighet förlängas. Därför krävs större ansträngningar för att tillskapa bostäder där människor kan åldras på ett tryggt sätt.

Med den enskildes behov och kapacitet i fokus kan vi klara framtidens omsorg och säkra en jämlik vård hela livet.

Med den enskildes behov och kapacitet i fokus kan vi klara framtidens omsorg och säkra en jämlik vård hela livet. Kristdemokraterna kommer att fortsätta ha denna fråga högst upp på vår agenda och det är med tillförsikt som vi ser hur de övriga riksdagspartierna äntligen börjar vakna.

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott

Elisabet Lann (KD), kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen