Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tre steg till en bättre skola i Göteborg

Göteborg hamnar på en inte så hedervärd 217 plats i Lärarförbundets nya skolranking. Men skulle kunna bli den bästa om man vill, skriver bland andra Andrea Meiling, Lärarförbundet Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Det är en ranking som bygger på 13 olika kriterier, bland annat lön, utbildade lärare, lärartäthet, arbetsmiljö och betygsresultat.

Göteborg hamnar på en inte så hedervärd 217 plats. Göteborgs stad har i dag elva förvaltningar med olika resursfördelningsmodeller, lönebilder och förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö.

 

  • Lön: Ingen förvaltning förmår att satsa på lönen för lärare i någon större utsträckning. Lärarlönelyftet har i syfte att verka som katalysator för alla lärarlöner, men staden visar inga tendenser på att ha hörsammat detta ännu. Att byta arbetsplats blir därför ofta enda utväg för den lärare som önskar höja sin lön. Många av de som flyttar skulle helst vilja stanna om det var så att lönen gjorde det möjligt.

 

  • Friska lärare: Den stressrelaterade ohälsan har ökat oroväckande mycket för lärare de senaste åren. Medarbetarenkäten visar att lärare har svårigheter med återhämtning efter hög arbetsbelastning och att sätta gränser mellan arbete och fritid. Arbetsbelastningen blir allt större ute i alla skolformer. Förskollärare toppar sjukstatistiken och 13 procent fler gymnasielärare sjukskriver sig på grund av psykiska diagnoser än förra året. Under en femårsperiod har den ökningen varit 87 procent. Barn- och elevgrupperna blir större och lokalerna trängre. Lärares uppdrag tenderar att bli allt mer gränslöst där de skall vara kunskapsförmedlare, ordningsvakt, administratör, socionom, städare, vaktmästare och ha helhetssynen vad gäller barnen och elevernas utveckling. Dessutom ska lärarna samarbeta med bl.a. näringsliv, högskola, föräldrar, elevhälsoteam, kollegor och att finna vikarier. Kraven på lärare väger inte jämt med resurserna, trots att Arbetsmiljölagen är mycket tydlig i det avseendet. Lärare måste få möjlighet att vara lärare.

 

  • Tillit: En bra arbetsmiljö bygger på tillit mellan parterna. Politiker, huvudmän och tjänstemän måste lita på att lärarna vet vad barn och elever behöver. Det är utbildade lärare som är den viktigaste parametern för barns och elevers lärande. Därför måste lärarnas uppdrag få de resurser som professionen efterfrågar.

Löser man ekvationen kan Göteborg toppa rankingen och bli bästa skolkommun och nå en mycket bättre måluppfyllelse.

Andrea Meiling

vice ordförande Lärarförbundet Göteborg

Peter Olsson

styrelseledamot och huvudskyddsombud

Terje Adkins

styrelseledamot och huvudsskyddsombud

Anna-Mia Nilsson

styrelseledamot och huvudskyddsombud