Träget arbete minskar mäns våld mot kvinnor

Fler kommuner borde ta frågan om mäns våld mot kvinnor på större allvar. Gör som Trollhättan som kommit längst i landet. Det behövs bara långsiktigt, stabilt och strategiskt arbete, skriver bland andra Ann-Marie Palm (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

25 november är FN:s internationell dag för att motverka mäns våld mot kvinnor. Visst är det sorgligt att det är så omfattande världen över, att det behöver en särskild dag?

Våld finns i hela samhället, både män och kvinnor är både förövare och offer. Men det våld som drabbar kvinnor är annorlunda, det är grovt, upprepat och förövaren är nästan alltid en man som hon lever med, som kvinnan älskat och litat på.

De kvinnojourer i landet som är anslutna till riksorganisationerna Roks och Unizon, har varje år över 100 000 stödkontakter, närmre 2 000 kvinnor och ännu fler barn bor varje år i sina skyddade boenden. Nästan lika många kvinnor och barn nekas varje år hjälp, ofta för att kommunernas stöd brister.

ANNONS

Okunskap i kommunerna

För två år sedan uppmärksammade vi Kvinnofridsbarometern – en undersökning av Unizon om kommunernas kvinnofridsarbete. Den visar att många kommuner saknar viktiga delar. Det handlar både om att prioritera och avsätta resurser och om bristande kompetens, att många inte vet vilka möjligheter och skyldigheter de har.

Varannan kommun har ingen analys av behoven i sin egen kommun. Många erbjuder inte våldsutsatta hjälp till permanent bostad, fast de enligt Socialtjänstlagen ska göra det. För barn i skyddat boende är det särskilt sorgligt att så många kommuner brister i stöd. Var sjunde kommun arbetar inte alls med frågorna.

2015 deltog 202 av 290 kommuner i landet, i år svarade 162. Att över 100 kommuner inte svarar är lite sorgligt. I Göteborgsområdets svarade 6 av 11 kommuner, med varierande resultat, många brister i stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Lerum är den kommun i distriktet som kommit längst. Här finns handlingsplan, mätbara mål och kvinnofridsteam, men vi saknar till exempel stöd för barn i skyddat boende och långsiktig finansiering av kvinnojourerna.

Trollhättan ligger i framkant

De som kommit längst i landet är Trollhättan. Att de lyckats så bra beror på långsiktigt, stabilt och strategiskt arbete. ”Det går, det handlar bara om att bestämma sig och att prioritera”, säger Monica Hanson (S), kommunalråd i Trollhättan.

ANNONS

Göteborgsområdet kan bättre. Goda exempel finns, mycket görs, men alla kan göra mer. S-kvinnor fortsätter driva på för att alla kommuner ska prioritera frågan. Den feministiska kampen är livsviktig.

Ann-Marie Palm (S)

ordförande S-kvinnor Göteborg

Marlene Segersson (S)

ordförande GOS (Göteborgsområdet) S-kvinnor

Carina Ohlsson (S)

förbundsordförande S-kvinnor

ANNONS