Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så under tre år ska Trafikverket bygga tre fjärdedelar av tunneln till en kostnad som är ungefär hälften mot vad det kostade att under fyra år bygga en fjärdedel. Vän av ordning ser såklart att Trafikverket sysslar med rena falsarier, skriver debattören. Bild: Anders Ylander
Så under tre år ska Trafikverket bygga tre fjärdedelar av tunneln till en kostnad som är ungefär hälften mot vad det kostade att under fyra år bygga en fjärdedel. Vän av ordning ser såklart att Trafikverket sysslar med rena falsarier, skriver debattören. Bild: Anders Ylander

Trafikverkets mörkläggning har gått för långt – sparka de ansvariga för Västlänken

Media rapporterar att underleverantörerna flaggar för att de ligger fyra år efter i sitt arbete med Västlänken. Trafikverket säger emot och påstår att de har fel. Trafikverkets världsbild är farlig för Göteborg och därför måste projektledningen skiljas från sitt uppdrag, skriver Mats Lövgren, Nätverket Stoppa Västlänken Nu.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

”Vi håller tidplan och budget”. Trafikverkets projektledning för Västlänken har mantrat sitt påstående sedan dag ett och fortsätter i samma andemening trots medias granskning som visar att arbetet ligger flera år efter tidplanen. Trafikverket medger visserligen att de ligger något efter, men säger att de kommer att ta igen förseningen. För trafikstart i december 2026, menar Trafikverket, är inget som har ändrats på.

Nätverket Stoppa Västlänken Nu har granskat projektet under 15 år och vi vet att inget av det Trafikverket påstår är korrekt. Att den statliga myndigheten mörklägger.

Under 2018 började man bygga tunneln och enligt tidplanen ska den vara färdigställd 2024. Åren 2025 och 2026 väntas tunneln sedan inredas med spår, elektricitet, signalsystem och annat för att kunna köra tågen. Parallellt ska marken ovan jord återställas. Kostnaden under 2018–2021 är sammanlagt 10,5 miljarder kronor i 2009-års prisnivå. Det berättar Västsvenska paketets årsrapport.

Rena falsarier

På sin hemsida säger Trafikverket att de under samma period hade byggt färdigt 25 procent av tunneln. Årsrapporten anger att för åren 2022–2024 är det budgeterat 5,8 miljarder kronor. För de pengarna hävdar Trafikverket att de ska färdigställa resterande 75 procenten av tunneln. Så under tre år ska Trafikverket bygga tre fjärdedelar av tunneln till en kostnad som är ungefär hälften mot vad det kostade att under fyra år bygga en fjärdedel. Vän av ordning ser såklart att Trafikverket sysslar med rena falsarier.

År 2015 gjorde Trafikverket en kassaflödesanalys över projektet. Vi kan säga att den är facit för hur kostnaderna förväntas fördelas per år för att kunna hålla budgeten. Så länge projektet befann sig på ritbordet höll budgeten, men i samma ögonblick spaden sattes i marken började kostnaderna skena. Första året, 2018, gick man 175 miljoner minus. Året därpå 443 miljoner och så har det fortsatt. Mot plan ligger numera projektet minus 2,7 miljarder kronor och för att täcka upp underskottet har Trafikverket budgettekniskt flyttat pengar som var planerade för arbeten framåt i tiden.

Så länge projektet befann sig på ritbordet höll budgeten, men i samma ögonblick spaden sattes i marken började kostnaderna skena

Åren 2025 och 2026 hade i ursprungskalkylen sammanlagt 3,3 miljarder i budget men är numera bara på 1 miljard. Åren 2025 och 2026 är alltså enligt tidplanen de år då tunneln ska installeras så tåg kan köras och hur Trafikverket motiverar att den kostnaden helt plötsligt kan vara mindre än en tredjedel förklarar de ingenstans. Vän av ordning ser såklart att Trafikverket sysslar med rena falsarier.

Årsrapporten berättar att fram till och med år 2026 återstår det 6,8 miljarder kronor. Det kan låta mycket, men ska jämföras med att under åren 2020 och 2021 förbrukades just 6,8 miljarder kronor. Trafikverket hävdar att årets kostnader ska bli 20 procent lägre mot fjolårets, men hur det går ihop med att de samtidigt ska öka takten för att ta igen förlorad produktion har ingen förklarat. Tittar vi på hur entreprenörerna har fakturerat under första kvartalet så avslöjar deras fakturor att i stället för minskade kostnader har de ökat. Under årets tre första månader fakturerade de 9 procent mer än vad de gjorde samma period förra året. Med andra ord är det inget som tyder på att Trafikverket ska kunna få ner årets kostnader med 20 procent.

Farligt för Göteborg

Att Trafikverket fortsätter att säga att de håller tidplan och budget är farligt för Göteborg. Stadens politiker och tjänstepersoner måste kunna lita på det Trafikverket säger för att planera för stadens utveckling. Just nu förväntar sig staden att de ska kunna påbörja arbetet att utveckla marken ovan jord under 2024. Medias rapportering om att det blir tidigast 2030 är ett dråpslag och en enorm kostnad för Göteborg. Såsom avtalet är skrivet är det även stor risk att göteborgarna tvingas vara med och betala de kommande fördyringarna, trots att Trafikverket är byggherre och lovat dyrt och heligt att budgeten håller.

Vi ser att vi inte kan lita på Trafikverket i allmänhet och projektledningen i synnerhet. Naturligtvis måste ansvar utkrävas och i ett första skede att projektledningen avsätts. Därefter är det upp till Trafikverket att säkerställa att både tidplan och budget håller. I detta fall måste det innebära att enbart etapp Centralen färdigställs och övriga etapper avslutas och marken återställs. Med Station Centralen får vi tillräcklig kapacitetsökning för överskådlig tid och den dagen i en avlägsen framtid det finns ett behov/intresse/opinion att bygga en tunnel genom staden kan ett sådant arbete i så fall återupptas.

Göteborg kan inte tillåta sig att bli fortsatt överkörda av Trafikverket utan det är dags att vi göteborgare får vår stad tillbaka.

Mats Lövgren, Samordnare, nätverket Stoppa Västlänken Nu

LÄS OCKSÅ: Entreprenörerna: Västlänken blir flera år försenad