Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Peter Danielsson, utredare i Skona Göteborg och Föreningen Nej till Västlänken och Carina Bulic, utredare i Skona Göteborg, samordnare i Stoppa Västlänken Nu

Trafikverket undviker kapacitetsfrågan

Trafikverket griper ett halmstrå från 2012 då Göteborgs Centralstation var överbelastad. En brist som löstes omgående. Sedan dess har Göteborg C inte varit överbelastad, skriver Carina Bulic och Peter Danielsson, Skona Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Göteborg C, 29/6 och 1/7

2012 års överbelastning av Göteborg C är halmstrået som Trafikverket hänger upp behovet av Västlänken på. Vad som inte berättas är att överbelastningen var av närmast administrativ art och uppstod när dubbelspåret till Öxnered öppnades och Göteborg C skulle ta emot 150 tåg till per dygn. Kapacitetsbristen avhjälptes omgående med optimerat spårutnyttjande. Göteborg C har inte varit överbelastad därefter.

Den påföljande planen för kapacitetsförstärkning pekade ut ett antal enkla åtgärder för att öka kapaciteten. Till dem kan nämnas att använda befintligt spår 0 för korta tåg och bygga ett spår 17 inom befintligt spårområde för långa tåg. Dessa två åtgärder skulle ge 126 miljoner kronor i samhällsekonomisk nytta på bara 15 år. Att de inte genomförts visar att kapacitetsbristen inte är akut. 2018 ökar antalet tåg ytterligare jämfört med 2017.

Framtida utbyggnader osäkra. Det är oklart vilka framtida utbyggnader som skulle ge bättre effekt med Västlänken. De som utreds har svårt att ansluta till Västlänken och ingen ligger i plan. De kräver även utbyggnad till fyra spår vid stationerna Haga och Korsvägen, vilket anges kunna ske tidigast om 30 år.

De 1125 tågen är en teoretisk siffra. Bengt Rydhed ifrågasätter våra kunskaper men gör själv misstaget att jämföra trafikering med kapacitet. 1 125 tåg baseras på Västlänkens teoretiska maxkapacitet över hela dygnet. Siffran ställs mot 675 tåg som är dagens faktiska trafikering per dygn. Dagens maxkapacitet är, med Rydheds matematik, minst 1 296 tåg per dygn. Det är märkligt att Trafikverket konsekvent vägrar använda gängse begrepp för dimensionerande kapacitet, ”maximalt antal tåg per timme och riktning”, vid jämförelse mellan Västlänken och dagens Göteborg C. Den rapport Rydhed själv hänvisar till visar att kapaciteten är mindre med Västlänken än dagens trafikering och att orsaken till detta är nya korsande tågvägar i Olskroken och Almedal.

Fler spår vid Göteborg C ger inte fler tåg. Teoretiskt tillför Västlänken mer spårkapacitet vid Göteborg C, men som Trafikverkets egen rapport 2011-05-23 konstaterar: ”det innebär inte att det blir möjligt att köra fler tåg till Göteborg”. Den samhällsekonomiska kalkylen 2013-04-17 bekräftar att turtätheten inte ökar. Om Trafikverkets egna utredningar är felaktiga, bör de göras om. Tills dess förutsätter vi att de är korrekta. Vi redovisar våra källor på skonagoteborg.nu/debattartiklar.

Carina Bulic

utredare i Skona Göteborg

samordnare i Stoppa Västlänken Nu

Peter Danielsson

utredare i Skona Göteborg

Föreningen Nej till Västlänken