Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Västlänkens förutsättning att klara kommande tillståndsprövning enligt miljöbalken är i princip obefintlig. Trots detta fortsätter Trafikverket med pengarullningen, skriver debattörerna.

Trafikverket och Länsstyrelsen väljer att strunta i miljöbalken

Det existerar inga lagakraftvunna beslut som har behandlat de tilltänkta förberedande arbetena för projekt Västlänken. Ändå väljer Trafikverket att börja gräva medan Länsstyrelsen blundar, skriver bland andra kommunalråd Martin Wannholt, Samverkande göteborgare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Trafikverket försöker kringgå miljöbalken och smygstarta bygget av Västlänken. Ledningar för vatten- och avlopp, fjärrvärme, tele med mera ska nu grävas upp och läggas om för hundratals miljoner kronor utan alla erforderliga tillstånd – för att ge plats för den tilltänkta Västlänken. Träd ska provlyftas och rötter grävas upp. Utan att ha en antagen detaljplan eller antagen järnvägsplan. Utan att ha lämnat in ansökan för miljöprövning eller att ha tillstånd enligt miljöbalken. Utan att ha ett avtal med Göteborgs stad om vem som betalar vad.

Läs också: Hagaträdens rötter undersöks inför trädlyft

Trafikverket försöker dessutom frånsäga sig det juridiska ansvaret för de förberedande arbetena, genom outsourcing av avtal och ansvar för genomförande. Det existerar inga lagakraftvunna beslut som har behandlat de tilltänkta förberedande arbetena för projekt Västlänken. Större projekt får inte styckas upp i delar för att kringgå miljöprövning, utan ska miljöprövas i dess helhet enligt såväl miljöbalken som EU-rätten. Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet blundar och låtsas som det regnar.

Klarar inte en miljöprövning

Prövning av tillåtligheten, det vill säga om en miljöstörande verksamhet ska få bedrivas, görs av regeringen för omfattande projekt enligt 17 kapitlet i miljöbalken. Denna prövning görs vanligen i ett tidigt skede i ett projekt när ett begränsat beslutsunderlag finns att tillgå. På senare tid har en skärpning skett. En uppdelning av beslut om tillåtlighet och ett tillstånd om tillåtlighet måste baseras på samma underlag. Detta framgår av såväl miljöbalken som EU-rätten. Underlaget inför regeringens beslut var begränsat. Senare underlag har visat att miljökonsekvenserna är både fler och betydligt mera omfattande än de som tilläts komma fram inför beslutet. Samhällsnyttan har visat sig vara ännu mycket sämre än den redan tidigare nivån av ”Sveriges mest olönsamma infrastrukturprojekt”. Ett projekt som påkallade total medfinansiering via trängselskatt för 26 miljarder. Regeringens beslut att tillåta Västlänken är mot denna bakgrund inte lagligt och kommer att prövas av mark- och miljödomstolen.

En Länsstyrelse utan tillsyn

Länsstyrelsen konstaterar, utan att agera därefter, att projektet innebär irreversibla skador på flera riksintressen i Göteborgs stad och bryter mot tillåtligheten. Det har blivit än tydligare att Västlänken inte når de politiska målen med projektet. Tvärtom, man missar alla mål och försenar utbyggnaden av kollektivtrafik och bostadsbyggande. Västlänkens förutsättning att klara kommande tillståndsprövning enligt miljöbalken är i princip obefintlig. Trots detta fortsätter Trafikverket med pengarullningen.

Länsstyrelsen har enligt miljöbalken en tydlig tillsynsplikt, speciellt för större verksamheter som prövas av mark- och miljödomstol, som Västlänken. Länsstyrelsen kan ju knappast låtsas ovetande om ett projekt de följt i mer än fem år.

Länsstyrelsen har att granska och utöva tillsyn över Västlänken. De kommer fram till att skadorna är omfattande och irreversibla på riksintressen och bryter mot tillåtligheten i regeringens beslut. De vet att det finns ett mycket bättre alternativ som Trafikverket / Banverket själva förordat (det så kallade Förstärkningsalternativet) och som ska ges företräde enligt miljöbalken. Men Länsstyrelsen tillstyrker trots detta Västlänkens järnvägsplan med inkopierade citat och floskler från politiken om att Västlänken ”är den bästa lösningen”. Länsstyrelsen kan däremot inte leda i bevis att så är fallet.

Länsstyrelsen skulle mot denna bakgrund inte ha godkänt järnvägsplanen, utan skulle skickat den vidare till regeringen för förnyad prövning av tillåtligheten.

Kommunen får räkningen senare

De inledande arbetena finansieras officiellt med pengar från projekt Västlänken. Det finns dock inga beslutade genomförandeavtal tecknade mellan Göteborgs stad och Trafikverket. Det innebär att kommunala bolag och förvaltningar riskerar kraftig efterfakturering från Trafikverket, för ”standardförbättringar” av omläggningar som senare visar sig helt onödiga.

Göteborgs stad har politiskt helt medvetet avsagt sig möjligheten att genom avtal hålla kommun- invånarnas och välfärdens pengar skyddade. Politiken släpper nu fram ytterligare medfinansiering av projektet med kommunala medel trots Kommunsveriges redan största medfinansiering hittills.

Minst 550 träd i våra parker ska bort

I dagarna ska de första träden provlyftas i Hagaparken. Ett kommunalt jippo som ingår i propagandan från Västlänksalliansen. Man ska visa att mindre träd minsann kan flyttas. Men det biter inte.

Alla som följer projektet vet nu att minst 550 friska planterade träd i Göteborgs centrala parker berörs av den tilltänkta Västlänken. De flesta riktigt gamla, större träden kommer att sågas ned.

Utöver de 550 planterade träden kommer sannolikt ytterligare 1 000 träd försvinna utmed bansträckningen: till exempel på Liseberg, Fogelberget, Jakobsdal, Medicinareberget och Korsvägen. En miljöskandal. Allt för ett projekt med kraftigt undermålig samhällsnytta, som motverkar stadens utveckling.

Trafikverket måste anmälas

Länsstyrelsen borde enligt miljöbalken anmäla Trafikverkets planerade överträdelse till relevant myndighet då brottsmisstanke föreligger. Trafikverket startar tillståndspliktig verksamhet utan miljötillstånd. Men vi har föga förhoppning om att Länsstyrelsen kommer att agera. De har granskat Västlänken men vägrar leverera ett lagenligt korrekt resultat av granskningen. Därför är vi flera som nu överväger en polisanmälan mot Trafikverket för miljöbrott. Vidare en JO-anmälan av Länsstyrelsen för dess underlåtenhet att agera utifrån sitt tydliga uppdrag som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

Ingen i ansvarig ställning ska kunna skylla ifrån sig att de inte visste. Många politiker och statliga tjänstemän har ett stort ansvar när projekt Västlänken faller.

Martin Wannholt

kommunalråd Samverkande göteborgare

Theo Papaioannou (VV)

partiledare Vägvalet

Lennart Duell (FP)

tidigare vice ordförande Göteborgs Spårvägar AB

Joakim Rosdahl (C)

civilekonom

Hans Sternlycke (MP)

Järnvägsfrämjandet

Mats Lövgren (S)

Stoppa Västlänken Nu

Carina Buliæ

företagare, Stoppa Västlänken Nu

Jan Sylvan

Stoppa Västlänken Nu

Barbara Lindell

samhällsvetare, Trädplan Göteborg

Sten Jonson

arkitekt stadsplanering, Trädplan Göteborg

Caroline Thelning

företagare, Västsvenska Folkinitiativet

Ann-Marie Pendrill

professor Lunds Universitet

Bengt-Åke Harrysson

fastighetskonsult

Per Anders Örtendahl

ekonomie doktor