Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Trafikverket ägnar sig inte åt svartbygge

Peter Danielsson påstår att Trafikverket ägnar sig åt svartbygge. Mark- och miljödomstolen har dock gett Trafikverket rätt att fortsätta bedriva pågående arbeten inom ramen för projekt Olskroken planskildhet under den tid som målet pågår, skriver Ulf Edling, Trafikverkets jurist.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Olskroken planskildhet, 21/12

Peter Danielsson skriver att Trafikverket bygger Olskroken Planskildhet i strid mot givna tillstånd.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har riktat ett föreläggande mot Trafikverket där man vill förbjuda vissa pågående arbeten inom projekt Olskroken planskildhet. Enligt Trafikverkets uppfattning saknar dock Länsstyrelsen rättsligt stöd att förbjuda denna verksamhet eftersom Trafikverket har rätt att utföra sådana arbeten som inte utgör tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. Trafikverket har således överklagat länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

I det aktuella beslutet förordnade Länsstyrelsen vidare att verksamheten i Olskroken Planskildhet skulle avbrytas. Mot bakgrund av vad Trafikverket här anfört i sitt överklagande och utredningen i övrigt så beslutade dock Mark- och miljödomstolen att arbetena får pågå under den tid som målet prövas.

Domstolen har här preliminärt gjort den bedömningen att det inte är fråga om byggande i strid mot givna tillstånd. Trafikverkets har således rätt att fortsätta bedriva de pågående arbetena inom ramen för projekt Olskroken planskildhet. Dom i ärendet kan förväntas under nästa år.

Ulf Edling

verksjurist, Trafikverket