Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Staffan Levinsson (SD), kommunfullmäktigeledamot Göteborg

Trafiken i Göteborg är en rödgrönblå röra

Den förda trafikpolitiken i Göteborg är helt felaktig. Den löser inte problemen utan försvårar för trafikanterna i stället. Dessutom behövs miljövänliga bilar även i framtiden, skriver Staffan Levinsson (SD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Gator stängs av och smalnas av. Olika trafikanter blandas på cykelfartsgator i stället för att separeras. Kollektivtrafiken har försummats. Spårvägen har endast byggts ut marginellt. Alltför mycket kollektivtrafik går genom Brunnsparken och Drottningtorget.

I den nya trafikstrategin ska biltrafiken minska med 25 procent trots att Göteborg växer kraftigt. Det går inte ihop. SD anser att miljövänliga bilar behövs i framtiden. De rödgröna är huvudansvariga men även allianspartierna har stor skuld i detta.

Fler problematiska exempel

Här är några fler problematiska exempel:

  • Ny älvförbindelse för kollektivtrafiken mellan Stigberget och Lindholmen har diskuterats sedan 50-talet utan att byggas. SD vill bygga den snarast.
  • De rödgröna vill göra om Dag Hammarskjöldsleden till boulevard med klart sämre framkomlighet. Borgarna har nu accepterat detta. SD har som enda parti röstat emot dessa planer.
  • Allt fler farthinder byggs med försämrad framkomlighet och sämre arbetsmiljö för yrkeschaufförer som följd.
  • Den nya Hisingsbron är för låg. SD vill ha samma brohöjd som i dag så att framkomligheten säkras.
  • Västlänken kommer att leda till oerhörda trafikstörningar under bygget. Dessutom är nyttan begränsad eftersom den bara når centrala staden. Västlänken har vi konsekvent motsatt oss.
  • Aspekterna av linbanan över älven är inte utredda till fullo. Sådant som måste belysas är om resenärer väljer andra färdsätt än linbanan vid kraftiga vindsvajningar, säkerhet i och elförsörjning av kabinerna.

Fler aspekter att beakta är att Göteborg med hamnen är ett viktigt transportnav och att fordonsindustrin är oerhört viktig för ekonomin.

Politik som gör skillnad

Vad vill SD göra? En hel del faktiskt.

Bygga järnvägsspår i två plan på Centralstationen och vidare till viktiga knutpunkter på Hisingen som Lindholmen och Volvo Torslanda. Återuppbygga spårvägen i Bräcke, bygga ny spårväg mellan Brunnsbo och Redbergsplatsen samt Mölndal och Frölunda. Utreda stadsbana som når hela Göteborg till skillnad mot Västlänken. Bygga planskild spårväg i Munkebäcksrondellen och på Åkareplatsen. Anslå 50 miljoner kronor extra till det eftersatta gatuunderhållet.

Dessa förslag har vi lagt fram de senaste åren men alla har stoppats av de övriga nej-sägande partierna. De trafikproblem vi har i dag är bara en föraning om vad som komma skall.

Staffan Levinsson (SD)

kommunfullmäktigeledamot Göteborg