Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I Coronakrisen organiserar de flesta organisationer om sina resurser. Hyresgästföreningen mobiliserar sin 538 000 medlemmar för att hitta former för att stödja äldre hyresgäster att klara den aktuella situationen, skriver debattören. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
I Coronakrisen organiserar de flesta organisationer om sina resurser. Hyresgästföreningen mobiliserar sin 538 000 medlemmar för att hitta former för att stödja äldre hyresgäster att klara den aktuella situationen, skriver debattören. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Tråkigt okunnigt om det civila samhället

Att hävda att det civila samhället har växt ihop med ”myndighetssektorn” är att förfalska fakta liksom att hävda att tilliten minskar, vilket den inte gör. I själva verket arbetar mer än hälften av alla svenskar ideellt inom civilsamhället, skriver Jan Linde Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

26/3 När politik och myndigheter smälter samman skapas en rättmätig misstro

Det moderna samhället bygger på en symbios mellan fyra starka krafter eller sfärer: Familjen, det offentliga samhället, näringslivet och det civila samhället. Dessa fyra sfärer är ömsesidigt beroende av varandra.

Över tid har det ställts krav på en viss professionalisering av det moderna civila samhället. Omkring 150 000 –170 000 personer har sin försörjning i den sfären.

Trots det ökar antalet personer som gör en insats ideellt i samhället. Ungefär hälften av personer mellan 18 och 84 år arbetar i det civila samhället. De två viktigaste motiven för engagemanget är att de gillar det deras organisation gör (de har ett intresse) och de får ett bättre liv av att arbeta ideellt (mervärde). Omfattningen av detta ideella arbeta har uppskattats till, omräknat i teoretiska löner, 131 miljarder årligen.

Minskade skatteintäkter

Att hävda att det civila samhället har växt ihop med ”myndighetssektorn” är att förfalska fakta liksom att hävda att tilliten minskar, vilket den inte gör. Även om det är en vanlig mediebild. Det som sker är i stället att det offentliga samhället – som vi brukar beskriva som välfärdssektorn - står inför två stora utmaningar. De har inte tillgång till de mest effektiva lösningarna och är underfinansierad på grund av minskade skatteintäkter och ökande behov, främst av demografiska skäl.

Det civila samhället behöver inte utvärderas i allmänna val. De står under ständig utvärdering av sina medlemmar. Om organisationen är relevant arbetar många människor för dess ändamål. Om man inte är relevant minskar både medlemstalen och engagemanget.

Just nu prövas hela samhället då vi är utsatta för ett virusangrepp som hotar både enskilda och hela samhället. Vad händer då med relationen mellan det offentliga samhället och det civila? Västra Götalandsregionen och ett antal kommuner ser över sina samverkansformer och skapar överenskommelser med det civila samhället. Borås, Uddevalla, Ulricehamn och min egen kommun, Härryda, med flera, har ett pågående arbete.

Organiserar om

Med anledning av Covid-19 utbrottet sker en rad saker. De flesta organiserar om sina resurser. Hyresgästföreningen mobiliserar sin 538 000 medlemmar för att hitta former för att stödja äldre hyresgäster att klara den aktuella situationen.

Vissa organisationer är en del av ett organiserat skyddsarbete. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) skrivit en avsiktsförklaring med fem stora organisationer. Syftet är att mobilisera det ideella engagemangets stora kraft. Organisationerna är Riksidrottsförbundet, Rädda barnen, Svenska Kyrkan, Svenska Röda Korset och Sveriges stadsmissioner.

Jan Linde, ordförande i Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland