Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Tolerans förutsätter respekt för andras åsikter

Några motståndare till prästvigda kvinnor eller sådana som kämpar mot samkönade äktenskap ryms inte inom POSK, om detta råder inga tvivel, skriver Mats Rimborg, POSK.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Kyrkovalet, 4-5/9

Jag argumenterade mot trångsynt partipolitik och för tolerans och öppenhet i Svenska kyrkan. Det har föranlett ett par reaktioner.

Björn Edvardsson (S) undviker nogsamt att ge sig in på att förklara varför sekulära partiorganisationer överhuvudtaget ska engagera sig i kyrkovalet, vilket var huvudfrågan i mitt inlägg. Han anklagar i stället POSK för att hålla dörren öppen för motståndare till prästvigda kvinnor och de som kämpar mot samkönade äktenskap.

Björn Edvardsson har uppenbarligen inte läst vårt program, och vet därför inte vad POSK står för. Där skriver vi dels att: ”präster, diakoner och biskopar av olika kön är en självklarhet och en tillgång för kyrkan” och dels att ”POSK står bakom att kyrkan erbjuder alla par som vill leva i trygga och fasta förhållanden den möjligheten inom äktenskapets ram”. Några motståndare till prästvigda kvinnor eller sådana som kämpar mot samkönade äktenskap ryms inte inom POSK, om detta råder inga tvivel.

Tvivelaktig kyrkosyn

Jonatan Hanson (ÖKA, en mindre obunden grupp som bara nämndes i en bisats i mitt inlägg) börjar med att försvara de direkta valen till bland annat kyrkomötet, vilket i praktiken innebär att han vill fortsätta att ge grupper utan nämnvärd församlingsförankring (exempelvis SD) inflytande över beslut om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Det tyder på en mycket tvivelaktig kyrkosyn, för att inte tala om vad det kostar att genomföra dessa val som bara en liten del av kyrkans medlemmar deltar i.

Därefter tar han upp ett domkapitelärende som inleddes med att han själv i ett naivt formulerat brev till stiftsstyrelsen beskrev hur de i Ljungskile församling ställde frågan till alla som intervjuades för anställning som präst om de med glädje kan viga både hetero- och homosexuella par. Kyrkomötet har 2009 beslutat att kyrkan viger sådana par, och att det är församlingarnas kyrkoherdar som är ansvariga för att så ska ske. Däremot beslutades samtidigt att ingen enskild präst har skyldighet att förrätta sådan vigsel.

Av kyrkostyrelsens och gudstjänstutskottets förarbeten framgår det att Svenska kyrkan bejakar att det inom kyrkan kan rymmas olika syn på äktenskapet. Frågan om hur man ser på vigsel med par av samma kön ska därför inte ha betydelse vid exempelvis prövning av prästkandidat eller anställning av personal i kyrkans tjänst.

Hur gick det då i domkapitlet? Jo tack, som väntat konstaterade domkapitlet enhälligt att Ljungskile församling handlar i strid mot kyrkostyrelsens intention och kyrkomötets beslut när de regelmässigt frågar sökande till prästtjänster om de med glädje kan viga båda hetero- och homosexuella par och kräver ett jakande svar för att någon ska komma ifråga för en tillsvidareanställning som präst i församlingen.

Allas ansvar att inte särbehandla

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – menar att beslutet som kyrkomötet har fattat om vigsel mellan personer med samma kön ska stå fast i sin helhet. Därför var det naturligt att begära att domkapitlet skulle pröva Ljungskiles praxis vid tillsättning av prästtjänster. De utfästelser som lämnades när beslutet om vigsel mellan par av samma kön skulle fattas var nödvändiga för att Svenska kyrkan inte skulle splittras. Kyrkoordningen förutsätter och bygger på att det finns ett ömsesidigt förtroende i kyrkan för det som beslutas av kyrkomötet. Därför är det ett ansvar för oss alla i kyrkan att ingen ska särbehandlas oavsett synen på äktenskap. POSK är beredda att ta ansvar och vill leda utvecklingen mot en kyrka som karaktäriseras av mångfald och respekt.

Mats Rimborg

ordförande för POSK i Göteborgs stift