Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vesna Birkedahl, verksamhetschef förskolan Viljan i Ytterby / Kungälv

Timvikarier i förskolan ger fler sjukskrivna

Förskolepersonal är den yrkeskategori med flest sjukskrivningar i Sverige. När outbildade timvikarier ska täcka för den höga frånvaron skapar det mer stress, genererar fler sjukskrivningar och leder till sämre kvalitet. Men det finns sätt att lösa problemet, skriver förskolechef Vesna Birkedahl.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vesna Birkedahl, verksamhetschef förskolan Viljan i Ytterby / Kungälv
Vesna Birkedahl, verksamhetschef förskolan Viljan i Ytterby / Kungälv

Enligt GR:s rapport från 2017 Förskolor med låg sjukfrånvaro, vilka är framgångsfaktorerna? menar författaren att den svåra vikariesituationen bidrar till att det är svårt att upprätthålla kontinuitet, något som förskolor tidigare klarade av att lösa. Vetskapen om den tuffa vikariesituationen gör att många går till jobbet även när de är sjuka, då de vet att det inte går att få in en ersättare. Enligt min erfarenhet skapar det lika mycket stress att få in en ersättare som att vara utan. Detta då vikarien ofta inte känner barn, pedagoger, rutiner eller arbetssätt. Därför väljer pedagoger många gånger att vara utan vikarie än att introducera en ny person som barngruppen testar, för det gör de, varje gång.

Säger sig självt

Det säger sig självt att en outbildad timvikarie inte kan täcka upp för en utbildad förskollärare, varken pedagogiskt eller erfarenhetsmässigt. Vad händer när de få förskollärare som finns blir sjukskrivna och barnskötare ensamma blir ansvariga för verksamheten? Jo, de blir också sjukskrivna.

Jag är övertygad om att de som fortsätter arbeta med timvikarier kommer ha högre personalomsättning, högre sjukfrånvaro, fler missnöjda vårdnadshavare och sämre kvalitet. Hur barnen påverkas av att vistats i dessa verksamheter vill jag inte ens tänka på.

Överbemanning och löpare är framtiden!

Det finns exempel på verksamheter som löst problemet med korttidsfrånvaron med mer långsiktiga lösningar. En del förskolor har gått tillbaka till det gamla systemet med ”löpare” (en vikarie som är anställd utöver ordinarie personal och täcker för korttidsfrånvaron). Detta system är tryggare då löparen känner till förskolans rutiner och arbetssätt samt känner barn, pedagoger och vårdnadshavare.

Andra förskolor har anställt utbildade pedagoger och skapat nya tjänster med egna ansvarsområden. På så sätt har man tagit tillvara på förskolans alla ytor och erbjuder en förskola med högre kvalitet. Jag syftar på ute-, torget- och ateljépedagoger men även medie-, drama-, och musikpedagoger.

Fördelarna är många

Oavsett om man väljer löpare som täcker för korttidsfrånvaron eller utbildade pedagoger med egna ansvarsområden, så är principen densamma; grundbemanningen omfattar en överbemanning som täcker korttidsfrånvaron. Fördelarna mot timvikariebokning och pooltjänst är många enligt de förskolechefer och pedagoger jag pratat med, exempelvis:

l Barn och vårdnadshavare har färre relationer att förhålla sig till när förskolan bemannas av samma pedagoger.

  • Tryggheten och kvaliteten ökar då alla känner till förskolans rutiner, värdegrund, arbets- och förhållningssätt.
  • Den pedagogiska verksamheten är i fokus i stället för barnpassning.
  • Riktiga och fasta tjänster skapas mot timvikariens otrygga anställning.
  • Sjukskrivningarna minskar då arbetssituationen är lugnare, stabilare och tryggare.
  • Förskolläraryrket blir mer attraktivt då det finns fler tjänster att söka.
  • Likvärdigheten mellan förskolor ökar då kvaliteten inte är avhängig om man har tur eller otur med frånvaro.

Förskolan i Sverige har stora utmaningar framför sig. Bristen på förskollärare är ett faktum redan i dag. Ska vi locka fler att utbilda sig och få fler att stanna inom yrket, utan att bli sjukskrivna, behöver förutsättningarna ändras. Att hitta långsiktiga och hållbara lösningar anser jag vara en viktig nyckel för dessa utmaningar.

Jag vill vara en attraktiv arbetsgivare dit pedagoger vill söka sig då kvalitet, arbetsmiljö och relationsskapande skapar de bästa förutsättningarna för vuxna och barn att utvecklas i. Om det dessutom sparar samhället pengar i form av minskade sjukskrivningar samtidigt som kvaliteten ökar – vad väntar ni på?

Vesna Birkedahl

verksamhetschef förskolan Viljan i Ytterby / Kungälv