Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Magnus Sundberg
Bild: Magnus Sundberg

Tidigt samråd öppnar för fler tankar och synpunkter

Poängen med att skicka ut översiktsplanen för Göteborg på samråd i ett tidigt skede är att ge möjlighet för fler att lyfta de frågor som de anser att planen behöver ge svar på, skriver Henrik Kant och Katja Kletola, stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Göteborgs översiktsplan, 24/5

Tack för värdefulla synpunkter i en debattartikel som ställer viktiga frågor om det pågående arbetet med ny översiktsplan för Göteborg. Det är just ett sådant engagemang som är syftet med att ha samråd i ett tidigt skede.

Det finns viktiga och svåra avvägningar som behöver göras mellan olika intressen för att översiktsplanen ska kunna ge en tydlig riktning för en hållbar utveckling av staden.

Självklart finns det både för- och nackdelar med att ha ett material som inte upplevs färdigt.

I arbetet med Göteborgs översiktsplan, ÖP, valde staden därför att gå ut på samråd tidigt för att öppna diskussionen, lyfta viktiga frågor, och på så sätt involvera fler i processen med att ta fram en ny översiktsplan. Självklart finns det både för- och nackdelar med att ha ett material som inte upplevs färdigt. Poängen är att ge möjlighet för fler att lyfta de frågor som de anser att översiktsplanen behöver ge svar på. Det är speciellt viktigt med öppenhet och transparens när vi planerar Göteborgs framtida utveckling mot en växande storstad.

Det har kommit in över 200 skriftliga synpunkter från myndigheter, organisationer, företag, grannkommuner och privatpersoner.

Att frågan engagerar boende, besökare och näringsliv var tydligt under samrådet som avslutades i slutet av april. Det har kommit in över 200 skriftliga synpunkter från myndigheter, organisationer, företag, grannkommuner och privatpersoner. Under samrådsturnéns nedslag på elva platser runt om i Göteborg kom nära 1 000 personer för att diskutera Göteborgs framtidsfrågor. Vid ytterligare ett 30-tal tillfällen under samrådet presenterades förslaget för näringslivet, politiska partier och intresseorganisationer.

Inkomna synpunkter ger tillsammans med kunskap från andra planeringsunderlag ett bra utgångsläge för fortsatt arbete mot ett färdigt förslag på ny översiktsplan. Den nya översiktsplanen ska ge en tydlig riktning för stadens hållbara och långsiktiga utveckling och dessutom fungera som stöd i beslut om exempelvis detaljplaner och bygglov.

Det bearbetade förslaget till översiktsplan för Göteborg kommer att ställas ut med möjlighet för alla att på nytt lämna synpunkter.

Henrik Kant

stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad

Katja Ketola

chef för strategiska avdelningen, stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad