Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Betyg och prov, löser inte skolans alla problem, men det leder till ett ökat kunskapsfokus, skriver Helene Odenjung (L).

Tidigare betyg ökar motivationen i skolan

Nyligen presenterade Skolverket en utvärdering av betyg från årskurs 6 som infördes av Liberalerna och Alliansregeringen. Utvärderingen visar att drygt hälften av lärarna upplever att elevernas motivation är högre och bland eleverna uppger 80 procent att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg. Nu är det hög tid att ta nästa steg, skriver Helene Odenjung (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Helene Odenjung (L) gruppledare och kommunalråd
Helene Odenjung (L)

gruppledare och kommunalråd

Det behövs tidig, tydlig och regelbunden uppföljning av elevernas kunskaper. På så sätt synliggörs elevers olika behov av stöd och stimulans för att nå kunskapsmålen. Tidiga insatser är nödvändiga för att snabbt kunna rätta till brister.

Betyg och prov, löser inte skolans alla problem, men det leder till ett ökat kunskapsfokus. Det är helt centralt för att återupprätta kunskapsskolan. Att betyg ges tidigare och i fler steg innebär också att skolan inte enbart fokuserar på att en elev ska uppnå godkänt i ett ämne, betyg stimulerar elever att nå så långt som möjligt.

Göteborg ska delta i försöksverksamheten

Sedan hösten 2012 får alla elever betyg i sexan. Men svenska elever får fortfarande betyg relativt sent. Vi vet att många länder i Västeuropa ger betyg betydligt tidigare än i Sverige. Liberalerna menar att vi behöver gå vidare och införa betyg i årskurs fyra. 100 skolor har möjlighet från hösten 2017 att införa betyg från årskurs 4. Försöket ska pågå i fyra läsår och är ett resultat av en uppgörelse mellan allianspartierna och regeringen.

Liberalerna tar nu ett nytt initiativ till att Göteborg ska vara med i försöksverksamheten. På dessa skolor bör kraven på att upprätta individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen, för dessa årskurser, avskaffas eftersom betyg kommer att ges i hela mellanstadiet. Det skulle innebära att läraradministrationen minskar på aktuella skolor. För att kunna dra lokala slutsatser bör flera skolor, från olika socioekonomiska områden, delta i försöket. Vi ser gärna att även fristående huvudmän är med.

Studiedisciplinen måste stärkas

Kunskapsresultaten i de lägre årskurserna i Göteborg är oroväckande och trenden med vikande resultat måste vändas. Det är positivt att eleverna i årskurs 9 har förbättrat sina resultat, men det är från historiskt låga nivåer. En annan stor utmaning för stadens skolor är att lyfta pojkarnas resultat. I dag presenterar pojkarna sämre i skolan och ägnar mindre tid åt läxor än flickor. Skolan i Göteborg behöver ökat kunskapsfokus tillsammans med studiero i klassrummen. Det handlar om enkla saker, som att passa tider, att ha gjort läxan, att ha med rätt böcker till lektionen, att det är tyst och lugnt i klassrummet. Men det spelar roll för resultaten och det vinner alla elever på, särskilt pojkarna.

I Skolverkets utvärdering framkommer det att många lärare anser att betygen gjort det lättare att upptäcka elever som är i behov av särskilt stöd. Samtidigt visar utvärderingen att det inte ges mer av extra stöd till elever, inte heller i Göteborg. Det är oacceptabelt. På flera skolor finns inte några extra resurser att lägga ut utöver undervisningen trots att utredningar tydligt pekar på behovet. Det påverkar inte bara den enskilda eleven utan även lärarna. I Alliansens senaste förslag till budget utökades stödinsatserna till skolan med över 200 miljoner kronor. Det är en början men vi är övertygade om fler satsningar krävs.

De reformer som genomfördes av den förra regeringen ger nu effekt. Men ska Göteborg vara en kunskapsstad återstår mycket att göra lokalt. Liberalerna vill att alla elever i skolan ska mötas av höga och positiva förväntningar. Alla elever måste känna att det alltid går att nå lite längre. Det är så vi skapar framtidstro och lyfter skolan i Göteborg.

Helene Odenjung (L)

gruppledare och kommunalråd