Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Alliansen tror att tidiga betyg är lösningen, trots att det saknar vetenskaplig grund och trots den ökade byråkrati som det skulle medföra, skriver Karin Pleijel (MP).

Tidiga insatser i skolan ska inte öka byråkratin

Alliansen i Göteborg menar att den åtgärdsgaranti för tidiga insatser i skolan som regeringen föreslår kommer att skapa ökad byråkrati. Tyvärr har de inte förstått innebörden i regeringens förslag, skriver Karin Pleijel (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Tidigt stöd i skolan, 24/10 & 30/10

Jag vill inte öka administrationen för lärare, inte med åtgärdsgarantin och inte på grund av några andra insatser heller. Skollagen kräver redan i dag att elevers kunskapsutveckling ska dokumenteras, det är inget nytt. Lärarna har redan koll på sina elevers kunskapsnivåer och behöver inte dokumentera dessa ytterligare.

Det som regeringen föreslår innebär att lärarnas bedömning får större tyngd när de, tillsammans med specialpedagogisk kompetens, ordinerar tidiga insatser för elever som annars riskerar att inte nå målen. Svensk skola har under lång tid satt in stöd alldeles för sent.

Ingen får missas

Elever som inte fångat grunderna i att läsa, skriva och räkna när de slutat tredje klass har en mycket stor risk att falla ifrån när kraven i skolan ökar. Vi skall inte lura någon att tro något annat. Ingen enda elev får falla mellan stolarna.

Alliansen tror att tidiga betyg är lösningen, trots att det saknar vetenskaplig grund och trots den ökade byråkrati som det skulle medföra. Då verkar de inte ha något emot det.

Drabbar pojkar

Tidiga betyg har visat sig skapa en upplevelse av att vara utsorterad från skolan för de som inte når de högre nivåerna, speciellt pojkar. Insatser för att senare reparera blir kostsamma, ibland mycket kostsamma. En elevs skolmisslyckande har beräknats kosta upp till 15 miljoner kronor. Det är ett helt bakvänt och ekonomiskt ansvarslöst när tidiga insatser blir så otroligt mycket bättre, både ur elevens, samhällets och samhällsekonomins synvinkel.

Alliansen menar felaktigt att jag överger skolutredningens slutsatser i och med att jag förespråkar åtgärdsgaranti och tidiga insatser. Tvärtom! Vi vill stödja rektorerna och lärarna i att skapa en skolkultur där tidiga insatser är en självklarhet. Vikten av tidiga insatser måste få ett tydligt avtryck i hur skolorna arbetar med att stödja eleverna.

Många rapporter har visat att en stödjande och tillitsfull kultur är avgörande för skolutveckling. Med gemensamma krafter är det dit vi nu är på väg.

Karin Pleijel (MP)

skolkommunalråd