Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Barn har ofta svårt att skilja på person och prestation, och betyg i tidiga åldrar kan påverka deras självförtroende. Lågpresterande elever riskerar att tappa motivationen och få ännu svårare att klara av studierna, skriver debattören. Bild: Lars Pehrson
Barn har ofta svårt att skilja på person och prestation, och betyg i tidiga åldrar kan påverka deras självförtroende. Lågpresterande elever riskerar att tappa motivationen och få ännu svårare att klara av studierna, skriver debattören. Bild: Lars Pehrson

Tidiga betyg kan sänka lågpresterande elever totalt

Vänsterpartiet är starkt kritiska till regeringens förslag att ge alla rektorer möjlighet att införa betyg från årskurs 4, vilket leder till att betygshetsen kryper ännu lägre ner i åldrarna. S och D i Göteborg släppte genom förslaget trots att forskning visar på ökad stress och att det inte ger bättre skolresultat, skriver Jenny Broman (V), oppositionsråd

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet var de enda partierna som röstade nej när remissen behandlades i Göteborg. De forskningsöversikter som gjorts om betyg i lägre åldrar visar på allvarliga konsekvenser för elever och lärare. Barn har ofta svårt att skilja på person och prestation, och betyg i tidiga åldrar kan påverka deras självförtroende. Lågpresterande elever riskerar att tappa motivationen och få ännu svårare att klara av studierna.

Ökad stress hos flickor

Detta är skadligt för både eleverna och idén om en jämlik skola för alla. Betyg från år 6 har visat att stressen har ökat hos eleverna, särskilt bland flickor. Psykisk ohälsa bland flickor är ett växande samhällsproblem och betygshets förstärker detta. Det är oansvarigt att på bekostnad av barn och ungas välmående införa en betygsreform utan vetenskapligt stöd.

Förslaget innebär dessutom att elever inte längre ska få yttra sig om införandet av betyg i år 4. Detta är uppseendeväckande med tanke på att Barnkonventionen nyligen blivit lag, och barns rätt att komma till tals snarare borde stärkas.

Ökat fokus på betyg leder dessutom till att lärarna ägnar sig åt att mäta hur långt eleverna har kommit snarare än att hjälpa eleverna framåt.

De som hävdar att tidigare betyg hjälper lärare att identifiera vilka som behöver stöd underkänner lärarnas professionella förmågor. Lärarna har kompetens att se vilka som behöver stöd, det som saknas är resurser att kunna ge detta stöd. Ökat fokus på betyg leder dessutom till att lärarna ägnar sig åt att mäta hur långt eleverna har kommit snarare än att hjälpa eleverna framåt.

Lärarnas tid måste fredas

Vänsterpartiet vill istället förbättra förutsättningarna för lärare att fokusera på elever. Många lärare vittnar redan idag om hur de drunknar i administration som äter upp tid som borde gå till att planera och genomföra undervisningen. Betyg i år 4 riskerar öka den administrationen. Lärarnas tid måste fredas från ytterligare administration så att de kan fokusera på att planera och genomföra undervisningen.

De partier som styr Sverige och Göteborg måste släppa sina ideologiska skygglappar och lyssna på forskare, lärare, fackförbund och elever som är rörande överens om att betyg i lägre åldrar varken förbättrar skolresultaten eller åtgärdar andra problem.

Jenny Broman (V), oppositionsråd Göteborg