Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Tidig hemgång från BB passar de flesta

Sahlgrenska Universitetssjukhus förlossningsvård håller hög klass visar de nationella registren. Och familjer med tidig hemgång är i hög utsträckning nöjda med den vård vi ger, skriver Ian Milsom och Corinne Pedroletti, SU.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Förlossningsvården, 5/3

Vi bedriver en vård av hög medicinsk kvalitet och i överensstämmelse med Socialstyrelsens allmänna råd och de nationella rekommendationer som tagits fram av Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Svenska neonatalsektionen och Svenska barnmorskeförbundet. De nationella riktlinjer som efterfrågas i debattartikeln finns alltså redan i dag genom ” Säker vård efter förlossningen - rekommendationer för vård efter förlossningen för modern och barnet” från 2013. Det är dessa vi på Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) följt under ett års tid när vi byggt upp en organisation för tidig hemgång efter förlossning. Vi har också tittat på statistik som visar att tiden på BB-avdelningen har kortats i dag för gruppen friska omföderskor. Vårdtiden efter förlossning är nu i genomsnitt ett dygn i gruppen friska omföderskor med normal förlossning, välmående mamma och barn.

Hela familjens välbefinnande

Förlossningsvårdens uppgift är att säkerställa medicinsk säkerhet och stödja kvinnan under förlossningen för att optimera hälsa och välbefinnande för den nyblivna familjen. Efter normal förlossning med friskt barn ska förlossningsvården stödja under den första veckan tills barnhälsovården tar över. Vi vill att omhändertagandet efter förlossningen ska fokusera på hela familjens välbefinnande.

Förlossningsvården på SU har under 2016 tillsammans med barnsjukvården och i dialog med barnmorskemottagningarna byggt upp en omfattande verksamhet för att konsekvent kunna erbjuda tidig hemgång för friska omföderskor med normal graviditet och förlossning. Vår kontinuerliga uppföljning av alla familjer som går på tidig hemgång visar att de i hög utsträckning är nöjda med den vård vi ger.

Möjlighet till inneliggande vård kvar

Tidig hemgång erbjuds endast friska kvinnor med normal graviditet och förlossning, välmående mamma och barn. Om en omföderska som uppfyller kriterierna för tidig hemgång inte känner sig trygg med det stöd och de kontroller vi erbjuder genom vår BB-mottagning, gör vi en individuell bedömning. Möjligheten till inneliggande vård på våra BB-avdelningar finns kvar.

När förlossningen på Mölndals sjukhus stänger 2 maj flyttas vården till en ny förlossningsavdelning med tillhörande BB- platser på Östra sjukhuset. I dag finns det två separata förlossningsavdelningar på Östra sjukhuset. Från den första veckan i maj finns det tre separata förlossningsavdelningar på Östra sjukhuset. Vi kommer inte ha färre förlossnings- eller BB-platser än vi har i dag. Genom att samla all kompetens för förlossningsvård och neonatalsjukvård till Östra sjukhuset optimeras patientsäkerhet och medicinsk kvalitet.

Ian Milsom

områdeschef Kvinnosjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Corinne Pedroletti

verksamhetschef, Obstetrik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset