Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Terrorn måste bekämpas över nationsgränserna

DEBATT: Terrorismen bryr sig inte om nationsgränser. För att skydda medborgarna måste även terrorbekämpningen bli gränslös. Samarbeta mera, skriver Cecilia Wikström (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Cecilia Wikström (L), Europaparlamentariker
Cecilia Wikström (L), Europaparlamentariker

I helgen inträffade en fruktansvärd massaker mot en gayklubb i Orlando, USA, där minst 50 personer dödades. President Obama karaktäriserade händelsen redan första dagen som ett terrorattentat och ett hatbrott.

Det finns all anledning att förvänta sig att Daesh och andra terrorgrupper i framtiden kommer at försöka iscensätta ännu fler attacker mot våra öppna, fria, demokratier där vi medborgare lever våra liv i enlighet med den västerländska livsstilen, där fria livsval, mångkultur och jämställdhet mellan könen är hörnstenar.

Enligt EU:s polismyndighet Europol, står mjuka mål, alltså vårt civilsamhälle, högst upp på listan, eftersom dessa attacker når störst effekt – de paralyserar eller lamslår vårt västerländska levnadssätt.

Utan pålitlig underrättelseinformation om potentiella terroristers avsikter, aktiviteter, kontakter och resor är det nästa omöjligt att med den exakthet som behövs kunna förutse när och var nästa terrorattentat kommer att äga rum och på vilket sätt vi kommer att drabbas.

Steg i rätt riktning

Nyligen antogs PNR-direktivet i Europaparlamentet som kommer att leda till att uppgifter om vilka passagerare som flyger till och från EU:s medlemsländer sparas och kan användas i brottsbekämpande syfte. Detta kommer inte att leda till att hotet från terrorister och grovt kriminella brottsyndikat försvinner, men kan tillsammans med många andra verktyg hjälpa de rättsvårdande myndigheterna i EU:s medlemsländer att skydda och ingjuta trygghet hos EU:s medborgare.

Men huvudproblemet är att samarbetet mellan medlemsländerna inte fungerar tillräckligt bra och att den insamlade informationen inte används på bästa sätt. Att Europaparlamentet nyligen beslutade att skjuta till två miljoner euro till EU:s brottsbekämpande myndighet Europols avdelning för terrorismbekämpning är ett steg på vägen, men långt ifrån tillräckligt.

Rör sig fritt

Gång på gång ser vi hur terroristerna fritt rör sig över nationsgränserna inom Schengenområdet, samtidigt som våra myndigheter fortfarande är väldigt nationellt fokuserade i sina arbetssätt. Därför har EU:s 28 medlemsländer allt att vinna på att snarast stärka samarbetet för att bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker