Tempot i omställningen måste öka på alla områden

Göteborgs stad har ambitiösa klimatmål, något som utgör en särskild utmaning med tanke på att staden är industrität. Industriernas verksamhet har staden inte rådighet över, skriver Karin Pleijel (MP)

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

15/3 Tittade du bort eller var du den som kämpade för en beboelig planet?

Samtidigt har aktivisterna rätt. Genomförandet av nödvändiga åtgärder går för tillfället alldeles för långsamt överallt. Även om mycket händer och är på gång inom kommunens egen verksamhet, så verkar samma krisinsikt saknas hos delar av industrin, som raffinaderierna.

Det stämmer, som artikelförfattarna skriver, att vi som samhälle byggt in oss i ett oljeberoende. Raffinaderierna på Hisingen står för omkring hälften av Sveriges bensin- och dieseltillverkning, samt en fjärdedel av stadens fjärrvärmetillförsel. Så även om vi leker med tanken att Göteborgs hamn skulle sluta ta emot råoljan, och bortser från att det vore olagligt, lär oljeleveranserna inte upphöra eller minska i mängd. Oljan kommer i stället att levereras till andra hamnar och/eller raffinaderier längs med kusten, till exempel till Preems egna oljehamn i Brofjorden utanför Lysekil. Detta kommer kvarstå så länge efterfrågan på oljan är stabil, och klimatutsläppen förblir lagliga.

ANNONS

Behöva ställa om

Preems och ST1:s raffinaderier ingår i EU:s utsläppshandel. Det betyder att anläggningarna betalar för att få rätten att släppa ut, något som i skrivande stund kostar 700 svenska kronor per ton koldioxid. För varje år som går minskar antalet utsläppsrätter och därmed också mängden utsläpp som tillåts från EU:s industrier. År 2039 kommer det inte finnas några utsläppsrätter kvar. Detta innebär att verksamheter med fossila utsläpp kommer att behöva ställa om tills dess, alternativt läggas ned 2040. Vi förväntar oss att stadens två raffinaderier är fossilfria långt innan dess. Göteborgs stad har, som ägare av marken under raffinaderierna och hamnen varifrån råvarorna levereras, både rådigheten och intresse av att EU-lagstiftningen efterföljs. Däremot har vi som kommun inte rådighet att föregå nationell och europeisk lagstiftning.

Det vi däremot inte har direkt rådighet över är privata företag och industrier

Aktivisterna som utövar civil olydnad har en roll att spela i klimatomställningen, vi kommunpolitiker en annan och näringslivet en tredje. Vi kommunpolitiker har rådighet, och även skyldighet, att genomföra delar av Göteborgs omställning. Vi bestämmer över våra energianläggningar, det kommunala vägnätet och stadsmiljön, cirka 55 000 anställda, stadens fordon och upphandling och inköp. Där jobbar vi hårt för att staden tar sitt ansvar för att nå målen. Det vi däremot inte har direkt rådighet över är privata företag och industrier.

ANNONS

Apropå att vara en aktiv och fredlig medborgare som agerar inom demokratins ramar, har alla som vill ha en beboelig planet en gyllene chans nu i sommar. Den 9:e juni är det EU-val, ett ödesval för klimatet, den bästa möjligheten på länge för alla medborgare att påverka.

Karin Pleijel (MP), miljökommunalråd i rödgröna styret

ANNONS