Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Teckenspråkiga behöver egen äldreomsorg

Alla har rätt till ett gott liv även på äldre dar. Men för personer med dövblindhet och dövhet är risken för ensamhet och isolering stor. Bristen på teckenspråkig hemtjänst och äldreboenden behöver åtgärdas, skriver Tobias Engström, VGDL, och Berit Jildenhed, FSDB.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För äldre personer med dövblindhet och dövhet är situation speciellt utsatt. Genom kommunikationshandikappet att inte se och höra är risken extra stor för ensamhet och isolering då kontakten med andra försvåras utan ett gemensamt språk. Kommunens erbjudande av träffpunkter, kultur och fritidsaktiviteter är inte meningsfulla när man inte hör eller ser det som sker och inte kan prata med övriga deltagare. Ofta har de äldre personer med dövblindhet och döva på grund av att svenskan är deras andra språk också svårt att förstå den kommunala informationen.

Möjligheterna att få teckenspråkig hemtjänst eller plats på teckenspråkigt äldreboende saknas ofta. Kunskapen om vad det innebär att vara dövblind eller döv och teckenspråkig är ofta mycket bristfällig i kommunerna och även inom de delar av hälso- och sjukvården som inte arbetar direkt gentemot personer med dövblindhet eller döva.

I dag finns teckenspråkig hemtjänst endast i Göteborg stad sedan 20 år tillbaka

För den äldre personen med dövblindhet eller dövhet, är dövsamhället med dess föreningar ofta tryggheten och möjligheten att träffa andra teckenspråkiga för gemenskap och samtal. Men oron finns där; vad händer när jag inte längre orkar ta mig hemifrån? När jag behöver plats på äldreboende, ska jag då hamna på ett boende där samtalet med andra består av några rader på en papperslapp om man har syn kvar eller att någon skriver bokstav för bokstav i handen?

I dag finns teckenspråkig hemtjänst endast i Göteborg stad sedan 20 år tillbaka. Det är inte heller en självklarhet för stadsdelar och kommuner att bevilja plats på ett teckenspråkigt äldreboende.

Kommunernas ansvar

Det är kommunernas ansvar att ha en god äldreomsorg för sina invånare. Men äldre personer med dövblindhet eller dövhet är en liten och mycket sårbar grupp, där det behövs insatser på regional nivå. Det behövs en bättre kunskap om hur det ser ut för äldre personer med dövblindhet eller dövhet i regionen. Teckenspråkig äldreomsorg är det som Dövblindas förening och Dövas förening jobbar för.

Till politikerna:

1. Vad avser ni att göra för att åtgärda den bristfälliga kunskapen om äldre personer med dövblindhet, dövas och hörselskadades situation?

2. Vad avser ni att göra för att personer med dövblindhet, dövhet och hörselskadade ska kunna få teckenspråkig hemtjänst och plats på ett teckenspråkigt äldreboende?

Tobias Engström

Västra Götalands Dövas Länsförbund, VGDL

Berit Jildenhed

Förbundet Sveriges Dövblinda Väst, FSDB Väst