Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

I tider av hög arbetslöshet har vi alltså en sektor som skriker efter kompetens. Detta är något som regeringen borde hörsamma noga. Den bistra sanningen är att företag får tacka nej till uppdrag då de saknar tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens, bl a experter inom systemutveckling, AI, IT-säkerhet, användbarhetsdesign, spelutveckling och 5G-teknik, skriver debattörerna. Bild: Henrik Montgomery/TT
I tider av hög arbetslöshet har vi alltså en sektor som skriker efter kompetens. Detta är något som regeringen borde hörsamma noga. Den bistra sanningen är att företag får tacka nej till uppdrag då de saknar tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens, bl a experter inom systemutveckling, AI, IT-säkerhet, användbarhetsdesign, spelutveckling och 5G-teknik, skriver debattörerna. Bild: Henrik Montgomery/TT

Techsektorn saknar 70 000 personer - regeringen måste agera

Den sedan tidigare starka digitaliseringstrenden har i flera avseenden accelererat med coronapandemins utbrott. Digitala tjänster och produkter har blivit en allt viktigare, och många gånger helt verksamhetskritisk del av samhället. Men digitaliseringen begränsas av den stora bristen på digitalt relaterad kompetens som råder idag, skriver Pär Fors och Åsa Zetterberg, It&Telekomföretagen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

IT&Telekomföretagens nya rapport, ”IT-kompetensbristen” visar ett ökningsbehov på minst 70 000 personer fram till år 2024. Även om coronakrisen är utmanande för delar av techsektorn, så är efterfrågan på digital spetskompetens ökande över tid.

I tider av hög arbetslöshet har vi alltså en sektor som skriker efter kompetens. Detta är något som regeringen borde hörsamma noga. Den bistra sanningen är att företag får tacka nej till uppdrag då de saknar tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens, bland andra experter inom systemutveckling, AI, IT-säkerhet, användbarhetsdesign, spelutveckling och 5G-teknik.

Höjd kompetens krävs

Det är dessutom vår bedömning att bristen inom hela samhället och näringslivet kommer att vara mycket högre än de 70 000 som saknas inom techsektorn. En höjning av den digitala kompetensen inom i princip alla yrken, till följd av den digitala omställningen, är något som kommer att krävas hos yrkesverksamma.

Regeringen behöver ta taktpinnen för en offensiv och samlad kompetensagenda för framtidens arbetsmarknad. Ett första steg skulle därför vara att regeringen tog initiativ till att inrätta ett strategiskt högnivåforum som bevakar, koordinerar och agerar för att råda bot på bristen av digital spetskompetens. Branschen står redo som konstruktiv samarbetspartner.

Utöver det ser vi behov av flera nödvändiga insatser. I den rapport vi presenterar listar vi tio förslag, däribland följande: Regeringen måste säkra att digitaliseringen genomsyrar kunskapsinnehållet i hela skolsystemet och kompetensutveckla skolledare och lärare så de kan visa unga vägen in i den digitala framtiden.

Ett första steg skulle därför vara att regeringen tog initiativ till att inrätta ett strategiskt högnivåforum som bevakar, koordinerar och agerar för att råda bot på bristen av digital spetskompetens

Fler tech-studenter måste fullfölja sina högre utbildningar. Högskolan måste öppnas på riktigt för personer i yrkesverksam ålder. För att yrkesverksamma ska kunna kompetensutveckla sig vill vi också se ett införande av techcheckar à 10 000 kronor. Vi måste attrahera internationell talang och stoppa kompetensutvisningarna. Sist men inte minst behövs gemensamma krafttag för ökad jämställdhet och mångfald i sektorn.

Låt oss tillsammans agera för att få fler med digital spetskompetens och säkerställa att vi har en världsledande techsektor i Sverige som också framgent kan leverera som bäst, när det behövs som mest.

Pär Fors, styrelseordförande IT&Telekomföretagen

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen