Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Okunnigt. Socialstyrelsen påstår att bara byggplaner finns på ett nytt barnsjukhus vid SU/Östra. I själva verket pågår bygget för fullt och tas i drift 2020, skriver debattörerna.
Okunnigt. Socialstyrelsen påstår att bara byggplaner finns på ett nytt barnsjukhus vid SU/Östra. I själva verket pågår bygget för fullt och tas i drift 2020, skriver debattörerna.

Talande tystnad från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens tystnad i utredningen om rikssjukvård i särskild barnkirurgi undergräver allt förtroende och samhällsetiskt ansvar för myndigheten, skriver personal vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, SU/Östra.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I vårt förra inlägg på GP Debatt den 19 maj ställde vi ännu en gång frågor till Socialstyrelsen (SoS) och politikerna om de allvarliga felaktigheter som begåtts i rikssjukvårdsutredningen i särskild barnkirurgi. Efter ytterligare tystnad återkommer vi i denna viktiga fråga. I Sverige verkar det möjligt att förbigå demokratiska processer och för SoS gäller inte samma lagar som för medborgaren. SoS har exempelvis vidtalats angående följande felaktigheter:

Riggad utredning

• Trots att Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS) har den näst största barnkirurgiska enheten i Sverige, med näst flest överläkare i barnkirurgi, hävdar SoS att DSBUS inte har tillräckligt många barnkirurger för att bedriva jourlinjer för rikssjukvårdsdiagnoserna.

• I en diagnoserna har DSBUS en av två självständiga operatörer i Sverige. Trots att en internationellt erkänd professor i kirurgi opponerat sig skriftligen till SoS angående detta, ger de uppdraget till ett center utan självständig operatör.

• Trots att SoS har god kännedom genom vår ansökan inklusive myndighetens besök vid DSBUS, skriver man att vi bara har byggplaner på ett nytt barnsjukhus. I själva verket kommer det nya sjukhuset att vara uppfört och i drift år 2020.

• De beviljade centren för rikssjukvårdsdiagnoserna har under tillståndsutredningen vetenskapliga uppdrag och publikationer med en forskningsgranskare som gynnar dessa parter i betygsättningen av de sökande centrens forskning.

• SoS har via Stockholms läns landstings rikssjukvårdsansökan kännedom om ett flerårigt samarbete mellan barnkirurgiska klinikerna i Stockholm och Helsingfors. Trots detta har SoS bett en framstående professor vid barnkirurgen i Helsingfors om ett väsentligt expertutlåtande i rikssjukvårdsutredningen i barnkirurgi - utan att inhämta en jävs-deklaration, vilket krävs enligt SoS egna regler.

Reser en rad frågor

En rimlig hypotes är att dessa felaktigheter visar SoS behov av att stärka sin argumentation i sitt underlag så att ett på förhand önskvärt beslut kan fattas. Varför ska i så fall skattemedel satsas på fleråriga utredningar? Är det möjligt att det är för att Nya Karolinska sjukhuset (NKS) med detta beslut kan börja fyllas med attraktiva rikssjukvårdsuppdrag för att täcka de misslyckade investeringarna i NKS? Beslutet ger samtidigt NKS ett samarbetscenter som motiverar att patientströmmar strategiskt kan styras till NKS.

Vi vet tyvärr inte svaren på dessa frågor med säkerhet i dag eftersom SoS eller politikerna är tysta. Det kan tolkas som att SoS är rädda för en öppen debatt. Som medborgare och vårdtagare är vi beroende av politikers omsorg om dessa demokratiska processer.

Linus Jönsson

vårdenhetsöverläkare barnkirurgiska kliniken, PhD, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus SU/Östra

Michaela Dellenmark-Blom

verksamhetssamordnare kvalitet, forskning och utveckling, barnsjuksköterska, PhD, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus SU/Östra

Matilda Bräutigam

överläkare i barnkirurgi, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus SU/Östra