Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ta ungdomars ohälsa på allvar

Varje människa som mår psykiskt dåligt hindras från att leva som den vill. Psykisk ohälsa hamnar ofta i bakgrunden i den politiska debatten, trots att det är ett stort samhällsproblem, skriver Helene Odenjung (L) och Hanna Linnea Wettermark, Liberala ungdomsförbundet. 

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Socialstyrelsen konstaterade nyligen i en rapport att den psykiska ohälsan i åldersgruppen tio till 17 år har fördubblats mellan åren 2006 och 2016. Bland unga vuxna är ökningen nära 70 procent. Det betyder att närmare 190 000 barn och unga i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen är unga kvinnor i åldern 18 till 24 år. Flera andra aktörer vittnar om samma utveckling i Göteborg.

Ofta är det i skolan som vuxensamhället märker det först att unga människor mår dåligt. Det kan till exempel handla om eleven som har så höga krav på sig själv att hen får ångest eller eleven som mobbas av klasskamraterna. Sociala medier har ökat trycket på att vara lyckad, ha snygga kläder, en spännande fritid, rätt vänner och ideal som att vara vältränad eller smal. I jakten på kommenterar och gilla-markeringar drabbas många unga. 

Alla barn förtjänar en bra start i livet med kärlek, trygghet och omsorg

Elevhälsan i skolan fyller en väldigt viktig funktion. Stadens skolläkare, skolsköterskor, kuratorer och psykologer gör ett fantastiskt arbete, men deras förutsättningar behöver förbättras. Det är viktigt att det finns ett tidigt stöd på alla skolor och att tillgängligheten till elevhälsan är god. Tyvärr har elevhälsan i Göteborg varit satt på undantag under många år. Det finns fina mål om tillgänglighet, men målen har aldrig varit i närheten av att nås. Det är något som måste förändras. Liberalerna vill förstärka elevhälsan i Göteborg med tio miljoner under nästa år och framåt för att förbättra och öka tillgången till elevhälsan. 

Ungdomsmottagningar spelar stor roll

Men elevhälsan kan inte lösa denna utmaning själv. I dag finns det stora brister i vårdkedjan kring unga patienter, särskilt inom psykiatrin. Ungdomsmottagningarna spelar en viktig roll för att fånga upp unga med psykisk ohälsa. Mottagningarnas möjligheter att ge unga vård, rådgivning och stödsamtal måste också förbättras. Även vårdcentraler måste få större möjlighet att hjälpa unga med psykisk ohälsa.

Alla barn förtjänar en bra start i livet med kärlek, trygghet och omsorg. Uppväxten under barn- och ungdomsåren har en avgörande betydelse för resten av livet. Det finns ett mycket starkt samband mellan hur väl ett barn lyckas i skolan och barnets hälsa som vuxen. Det behövs inte fler larmrapporter om ungas ohälsa, nu behövs insatser för att bryta utvecklingen.

Helene Odenjung (L)

kommunalråd

Hanna Linnea Wettermark

Liberala ungdomsförbundet