Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Eftersatt hälsa. Stressen och ohälsan påverkar en hel generation studenter negativt. Så kan vi inte ha det, skriver debattörerna.

Ta studenters ohälsa på allvar

Den ökande psykiska ohälsan hos studenter måste tas på allvar. I det sammanhanget måste bland annat sjukförsäkringssystemet göras om så att studenter kan vara sjukskrivna på deltid, det kan de inte i dag, skriver Elin Ylvasdotter och Malin Påhls.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att fler ska studera på högskolan är viktigt, både för individer och för samhället i stort. Men vilka förhållanden ska studenter behöva gå med på? Det är förhållanden för framtidens utförare vi pratar om. I veckan går Socialdemokraterna till partikongress. Vi är två förbund som företräder studenter och därför är vår förhoppning att man tar frågor om ungas psykiska ohälsa på allvar.

Allt fler studenter vittnar om ökad ohälsa. Det vanligaste hälsobesväret är upplevelsen av stress. Det är inte bara ett problem för den enskilda studenten utan är också ett problem för framtidens kompetensförsörjning. Forskningsresultat visar på samband mellan förekomst av psykisk ohälsa under studietiden och risk för sjukskrivning under de första åren vid övergång till arbetslivet.

Det nuvarande sjukförsäkringssystemet har stora brister och skyddar inte studenter. Studenter kan inte vara sjukskrivna på deltid utan tvingas till att studera heltid fastän de inte mår bra eller sjukskrivas på heltid i onödan. Alla studenter som har behov av deltidssjukskrivning ska få möjlighet till det. I dag har studenter 30 dagars karenstid vid sjukdom. Vi anser att skälen för deltidssjukskrivning under utbildningen borde likställas de regler som gäller i arbetslivet. Lärosätena bör också ha motsvarande rehabiliteringsansvar som en arbetsgivare har i samband med en arbetstagares sjukskrivning.

Måste garanteras hjälp

Studenthälsan vittnar om ett ökat tryck. Det behövs en ordentlig satsning på studenthälsan som garanterar att studenter får hjälp. I delar av landet behöver studenter betala en avgift för att träffa personalen på studenthälsan. Vi vill att studenthälsan ska vara avgiftsfri. Därtill behöver studenthälsan innefatta fler aspekter av psykisk ohälsa än stress. Många studenter hamnar mellan stolarna när man är för frisk för psykiatrin men för sjuk för studenthälsan.

Den högre utbildningen är en värdefull samhällsinvestering för Sverige. Stressen och ohälsan påverkar en hel generation negativt. Så kan vi inte ha det. Vi går mot en föränderlig arbetsmarknad som ställer höga krav på morgondagens arbetstagare. Politiken måste agera och reformera bort den växande psykiska ohälsan hos den generation som ska försörja landet i morgon.

Elin Ylvasdotter

ordförande Socialdemokraternas studentförbund

Malin Påhls

ordförande Saco studentråd