Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ta inte Volvo och AstraZeneca för givna!

Det är hög tid för reformer som långsiktigt stärker Sveriges konkurrenskraft. Villkoren för globala företag måste helt enkelt vara bättre än de som erbjuds utomlands, skriver Mats Persson (L) och Robert Hannah (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

De senaste åren har vi sett hur Ericsson och andra stora företag minskat sin verksamhet eller helt lämnat Sverige. Samtidigt väljer växande svenska företag att växa i andra länder än Sverige. Spotify planerar nu att anställa 1 000 personer i New York i stället för i Göteborg och Stockholm.

När den globala konkurrensen hårdnar ökar vikten av konkurrenskraftiga företagsvillkor. Volvo och AstraZeneca är viktiga grundstommar i Västra Götalands arbetsmarknad och skapar ringar på vattnet och jobb i hela Göteborgsregionen. Ska Volvo bli kvar på Hisingen och AstraZeneca i Mölndal måste Sverige och Göteborgsregionen kunna konkurrera genom att ha bäst villkor för kunskapsintensiv verksamhet.

Hamnat på efterkälken

Så ser det inte ut i dag. Regeringen underskattar betydelsen av de stora forskningsintensiva företagen. Samtidigt placerar sig Göteborgs kommun, som också styrs av de rödgröna, på plats 168 av 290 svenska kommuner när det gäller företagsklimat.

Det är inte endast inom industriproduktion som Sverige har hamnat efter, även investeringarna i forskning och utbildning (FoU) har minskat under senare år i Sverige, eftersom storföretag valt att koncentrera delar av dessa satsningar i andra länder. På samma sätt ser vi hur konkurrens om talangerna och experterna skärps. I dag anger många företag att bristen på kompetent arbetskraft står i vägen för möjligheten att expandera verksamheten.

Liknöjd sinnesstämning

Men den politiska debatten i Sverige präglas dessvärre av en påtaglig nöjdhet. Att Sverige tack vare Alliansregeringen klarade finanskrisen mycket bra har skapat en mental sinnesstämning av att allt är frid och fröjd.

Men Sveriges konkurrentländer heter inte Grekland, Spanien eller Portugal, utan Tyskland, USA och Indien. För en liten öppen ekonomi i Europas utkanter, med stort exportberoende, är regeringens förhållningssätt farligt. De ekonomiska villkoren i Sverige måste helt enkelt vara bättre än de i vår omvärld. Det krävs reformer för att långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft.

Från Liberalernas sida föreslår vi följande:

Sänkt bolagsskatten. Bolagsskatten påverkar de större företagens vilja att investera och stanna kvar i Sverige och har därmed stor betydelse för jobben. Flera länder – med Irland i spetsen – bedriver en attraktiv skattepolitik, och i Storbritannien planerar man att sänka bolagsskatten till under 15 procent för att locka utländska företagsetableringar. I ett läge när andra länder sänker sina bolagsskatter bör Sverige göra detsamma. Vi kan inte ha högre bolagsskatter än våra konkurrentländer.

Inför ett bättre FoU-avdrag. Genom att ge en skatterabatt för anställda i företagens forskning och utvecklingsverksamhet (så kallat FoU-avdrag) lockas företag att förlägga forskningsintensiv produktion till Sverige. För multinationella företag, som är relativt fria att förlägga nya satsningar i regioner och länder där det är mest lönsamt, innebär Sverige i dag en konkurrensnackdel. Detta måste åtgärdas.

Förbättra expertskatten. Liberalerna vill också bredda den så kallade expertskatten, som innebär att utländska forskare, experter och nyckelpersoner från andra länder kan få en fjärdedel av lönen skattefritt i Sverige. Sverige har mindre attraktiva regler än andra länder, vilket är problematiskt.

Det är hög tid för reformer som långsiktigt stärker Sveriges konkurrenskraft. För att säkra jobben – på Hisingen och i Mölndal, liksom i övriga Sverige – måste villkoren för globala företag helt enkelt vara bättre än de som erbjuds utomlands.

Mats Persson (L)

ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna

Robert Hannah (L)

riksdagsledamot för Liberalerna i Göteborg