Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Illa skött. Att i princip all fisk som fiskas ute i Västerhavet bereds i Danmark är ju inte bara ett problem för livsmedelsförsörjningen – det omöjliggör för svensk fiskenäring att utveckla hela produktionskedjan, skriver debattörerna.

Ta ett grepp på hela fiskenäringen i Göteborg – det brådskar

Ett beslut om en fiskestrategi i Göteborg och en plan för att muddra Fiskebäcks hamn brådskar. Utan muddring får vi fortsätta åka till Danmark med fångsten. Förlusten för svensk fiskenäring ska inte underskattas, skriver bland andra Robert Ahlström, fiskare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg och de västsvenska haven är sedan lång tid tillbaka basen för svenskt fiske. Inte bara i antal båtar, här finns också det svenska fiskets olika intresseorganisationer. Men förutsättningarna att fortsatt verka i Göteborg har sakta men säkert blivit sämre. Inte för att fisket går dåligt utan för att båtarna blir större och att allt fler helt enkelt inte kan komma in till sin hemmahamn.

Göteborgs kommunfullmäktige beslöt 2017 att ta fram en fiskestrategi och en plan för att muddra i Fiskebäcks hamn. Politikerna har fått utredningen för beslut men det brådskar. Svenskt fiske står och faller med vilka förutsättningar som ges i Göteborg.

Bara de båtar som är knutna till Göteborg och Fiskebäck och som fiskar inom det pelagiska segmentet, exempelvis sill och makrill, har fiskat i värde för över en miljard kronor de senaste fem åren.

Får gå till Danmark

I snart 20 år har antingen båtarna fått gått till Danmark med sin fångst och när de kommit hem hoppats på högvatten för att komma in i Fiskebäcks hamn eller få ligga i Frihamnen. Men Frihamnen är inte någon långsiktig lösning – om ett halvår behövs de kajerna för att lägga upp material till den nya Hisingsbron.

Riktigt allvarligt är att det mesta av fisken inte landas och förädlas i Sverige. Det senaste året har visat svensk livsmedelsproduktions svaghet när det gäller att förse det egna landet med råvara. Vi lever i en öppen ekonomi och handel är helt nödvändigt men att i princip all fisk som fiskas ute i Västerhavet bereds i Danmark är ju inte bara ett problem för livsmedelsförsörjningen – det omöjliggör för svensk fiskenäring att utveckla hela produktionskedjan.

Göteborg behöver ta ett brett grepp på hela näringen från fångst till livsmedel och besöksnäring. Eller som någon fyndigt uttryckte det, från bord till bord. I övriga landet är Göteborg synonymt med Sveriges huvudstad för fisket men den uppfattningen motsvaras inte av den uppmärksamhet näringens förutsättningar fått i Göteborg tidigare.

I övriga landet är Göteborg synonymt med Sveriges huvudstad för fisket men den uppfattningen motsvaras inte av den uppmärksamhet näringens förutsättningar fått i Göteborg tidigare.

Att ha en fungerande infrastruktur kring Fiskebäcks fiskeflotta om nio båtar är centralt. Tjänster i form av service och underhåll i allt från motorer till nät. I dag finns detta i Fiskebäck men båtarna kommer inte in och underhållsarbete får ske på annan plats. Detta trots att alla faciliteter finns på plats och skulle kunna växa betydligt med många nya jobb som följd. Inte minst skulle en fördjupad farled kunna erbjuda tonnage i kustsjöfart tillgång till servicetjänster. Donsö har skapat några platser för fiskebåtar och där ligger danska båtar under sommaren. Det visar att behovet finns men en fungerande infrastruktur saknas där.

Förbättrad hållbarhet

Sverige har länge drivit på för att EU ska ha ett större fokus på hållbarhet i fiskeförvaltningen. Arbetet ledde till flera viktiga förändringar i mer hållbar riktning när EU:s fiskeripolitik reformerades år 2013. Det skapade tillsammans med individuella kvoter en möjlighet att bedriva hållbart fiske – något som vi efterlyst länge. Sedan dess har flera av EU:s gemensamma bestånd återhämtat sig och fiskas nu på hållbara nivåer.

Sverige har också länge arbetat aktivt för att göra EU:s fiskepartnerskapsavtal med utvecklingsländer mer hållbara. Exempelvis ställs det numer krav på att EU-fartyg enbart får fiska om det finns ett dokumenterat överskott av fisk. En fastslagen andel av betalningen för fiskerättigheterna ska också gå till att utveckla och stärka utvecklingsländernas nationella fiskeriförvaltning.

Lös Fiskebäcksfrågan

Vi ser fram emot kommunens beslut och hoppas att det löser Fiskebäcksfrågan som har varit uppe till diskussion i många år. Inte minst då det är uppenbart att Göteborgs stad inte är den bästa förvaltaren av en fiskehamn. Vi som verkar där vet vad vi behöver och är beredda att ta över och äga och driva. Kan vi få den möjligheten att själva sköta anläggningen är vi också beredda att finansiera delar av muddring och utbyggda kajplatser.

Friska hav och livskraftiga fiskbestånd är grundläggande för vår miljö, för att trygga livsmedelsförsörjningen och skapa välstånd. Låt oss fånga denna möjlighet och möjliggör för Fiskebäck att bli centrum för fiskets utveckling inte bara i Göteborg utan hela Sverige. Nu är det dags att svenskt fiske och livsmedelsförsörjning markerar vikten av en plats. Göteborg har en unik möjlighet men också ett ansvar värna svenskt fiske och att befästa rollen som fiskets huvudstad i en vidare bemärkelse.

Robert Ahlström

fiskare, GG 204 Tor-ön, GG 207 Torland

Lars Uno Bryngled

fiskare, GG 505 Polar

Kurt Claesson

fiskare, GG 203 Ginneton

Lars Axelsson

fiskare, GG 153 Sunnanland

Jonas Ahlström

fiskare, GG 206 Ahlma