Det är dags för APM Terminals att ta ansvar för att följa svensk lag, arbetsmiljöregler och kollektivavtal. Om detta inte sker behöver man se över vilka åtgärder som kan vidtas från kommunens sida för att personalens och kommunens behov ska kunna tillgodoses, skriver Adriana Aires (V).
Det är dags för APM Terminals att ta ansvar för att följa svensk lag, arbetsmiljöregler och kollektivavtal. Om detta inte sker behöver man se över vilka åtgärder som kan vidtas från kommunens sida för att personalens och kommunens behov ska kunna tillgodoses, skriver Adriana Aires (V).

Ta ert ansvar för Göteborgs hamn

Det är dags för APM Terminals att ta sitt ansvar. Göteborgs containerterminal är Nordens största och avgörande för export och import till staden, regionen och landet. Det är ansvarslöst att åsidosätta svensk lag, arbetsmiljöregler och kollektivavtal, på en av stadens viktigaste arbetsplatser, skriver Adriana Aires, ordförande för Vänsterpartiet Göteborg.

ANNONS

Sedan APM Terminals tog över driften 2009 har Göteborgs containerterminal präglats av problem. Vänsterpartiet var då ensamma om att motsätta sig privatiseringen, och nu kan vi se att mycket av det vi befarade har blivit verklighet. När hamnen inte fungerar, får det allvarliga följder för Göteborg som industristad. Den produktionsökning som privatiseringsivrarna var säkra på, har lyst med sin frånvaro och nu driver en av branschens största koncerner verksamheten på ett sätt som riskerar arbetstillfällen i hela regionen.

Stark symbol

Göteborgs hamn är en symbol för både staden och för arbetarklassens historia och de fackliga segrar som har gett oss rättigheter som vi ibland tar för givna. Det är dessa lagstadgade rättigheter som ledningen på containerterminalen har åsidosatt. De driver en aggressiv antifacklig linje som har haft enorma konsekvenser för de anställda. De har brutit mot ingångna avtal med anställda, försvårat deras semesterplanering och nekat föräldraledighet. De har försummat säkerhets- och hälsoföreskrifter och nu har de varslat ett 30-tal personer. Vi vill inte se den här typen av personalpolitik på svensk arbetsmarknad.

ANNONS

Svenska hamnarbetarförbundet, som organiserar 85 procent av de anställda, har tagit striden för sina medlemmar. Detta är en oerhört viktig strid, som behöver allt stöd, även från oss som inte arbetar på containerterminalen. Det är oroväckande att vi har kommit till en punkt där det bara är arbetsgivarens intressen som tas tillvara och de anställdas rättigheter inskränks.

Kommunala åtgärder

Det är dags för APM Terminals att ta ansvar för att följa svensk lag, arbetsmiljöregler och kollektivavtal. Ansvar för att sätta sig vid förhandlingsbordet med de fackliga representanterna. Ansvar för att se till att driften på Nordens största containerterminal åter tar den ledande positionen som Nordens största. Om detta inte sker behöver man se över vilka åtgärder som kan vidtas från kommunens sida för att personalens och kommunens behov ska kunna tillgodoses.

Adriana Aires (V)

ordförande Vänsterpartiet Göteborg

ANNONS