Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sverige och socialtjänsten är på väg åt fel håll

DEBATT: Trycket på socialtjänsten är i dag oacceptabelt. Samtidigt är det upprörande att regeringen är helt passiv förutom att fatta beslut som motverkar en förbättring av situationen, skriver Cecilia Widegren (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg, socialpolitisk talesperson
Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg, socialpolitisk talesperson

Situationen handlar dels om att regeringen fattat beslut om en halvering av tillsynen för bland annat HVB-hem, dels att den skär ned resurserna för tillsyn och uppföljning inom Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med cirka 60 miljoner kronor. Därtill avslog Socialdemokraterna den 17 mars i år ett förslag om att ta fram en ny tydlig socialtjänstlag.
Därtill uppvisar Socialdemokraterna i Göteborg en sällsynt ovilja att åtgärda stadsrevisionens svidande kritik gällande socialtjänsten. Med ett oskickligt styre fungerar Göteborg som ett avskräckande exempel avseende bland annat socialtjänsten. Det finns en passiv kultur i kommunledningen som leder till att grundläggande krav på samhällsservice inte uppnås.


Präglar tyvärr Göteborg
Under de senaste månaderna har 66 av landets 290 kommuner själva (!) lex Sarah-anmält sig för att de anser att de inte förmår leva upp till gällande lagstiftning. Bland dessa återfinns stadsdelsnämnderna Angered och Majorna/Linné i Göteborg.
När IVO beskriver utvecklingen säger de bland annat att det finns tydliga brister gällande kommuners myndighetsutövning, särskilt när den enskilde i behov av samhällets stöd dels inte får hjälp, dels får hjälp för sent. Därtill att kommuners insatser som beslutas i första hand styrs av andra skäl än barnens behov. Detta präglar tyvärr Göteborg.


Förstärkt budget och tillsyn
Moderaterna kräver generell tillståndsplikt, lika för alla, för att säkra kvalitet och säkerhet i alla boenden för barn och unga, till exempel i HVB-hem och stödboenden. Därtill föreslår vi förstärkt budget för tillsyn och uppföljning av kvalitet omfattande 47 miljoner kronor per år. Och en nationell strategi för personalförsörjning och kompetenslyft i socialtjänsten. Vi har upprepade gånger föreslagit översyn av socialtjänstlagen för att göra den modern. Den nuvarande arbetsbördan för socialsekreterarna är även orimlig.
Sverige är på väg åt fel håll. Genomför en tillfällig flyktingpaus. Vi är beredda att konstruktivt medverka till att trycket på socialtjänst och vård omgående minskar rejält.


Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
socialpolitisk talesperson