Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sverige måste agera för en kärnvapenfri värld 2030

Det behövs en ny, världsomfattande kampanj för att få bort kärnvapnen. Sverige kan börja med att använda platsen i FN:s säkerhetsråd till att ständigt påminna kärnvapenmakterna om att Icke-spridningsavtalet ålägger dem att nedrusta sina kärnvapen, skriver Inge Axelsson, Läkare mot kärnvapen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Inge Axelsson, barnläkare, professor, medlem i Läkare mot kärnvapens vetenskapliga råd
Inge Axelsson, barnläkare, professor, medlem i Läkare mot kärnvapens vetenskapliga råd

Sverige och resten av världen har två gigantiska uppgifter framför sig: att fredligt utrota 16 000 kärnvapen och att drastiskt minska utsläppet av växthusgaser i atmosfären. Misslyckas vi går mänskligheten mot en mycket dyster framtid. Men både kärnvapen och klimatkris är skapade av människan och kan avvärjas av människan.

Nu vid 71-årsdagarna för atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki (6 och 9 augusti) bör vi reflektera över vad Sverige kan göra för att världen ska bli fri från kärnvapen.

 

Riksdagen och regeringen: Global Zero är en internationell, politiskt obunden organisation som har som mål att alla kärnvapen på jorden ska elimineras senast år 2030, det vill säga ”global zero” ska uppnås. Tre tidigare och nuvarande utrikesministrar i Sverige tillhör Global Zero:s ”Movement Leaders”: Hans Blix (L), Carl Bildt (M) och Margot Wallström (S). En opinionsmätning utförd av Ipsos visar också att 8 av 10 svenskar anser att regeringen bör arbeta för ett förbud mot kärnvapen. Riksdagen bör därför arbeta för att eliminera alla kärnvapen inom 14 år (till 2030).

Kärnvapnen är de enda massförstörelsevapnen som inte förbjudits genom internationell lagstiftning. Den Humanitära utfästelsen (The Humanitarian Pledge) är ett löfte från 127 länder att arbeta för att alla kärnvapen utrotas. Det är utmärkt att Sverige i FN röstade för den Humanitära utfästelsen men vi bör följa upp genom att bli land nummer 128 som skriver under utfästelsen.

Ryssland, Storbritannien och USA ska kritiseras för deras olagliga invasioner av Krimhalvön respektive Irak men vi ska samtala med dessa länder och, som Finland, vara en brobyggare mellan väst och öst.

Använd platsen i FN:s säkerhetsråd till att ständigt påminna kärnvapenmakterna om att Icke-spridningsavtalet ålägger dem att nedrusta sina kärnvapen.

Fackföreningar: Den 18 juli röstade tyvärr brittiska parlamentet för en förnyelse av Tridentsystemet (fyra kärnvapenbestyckade ubåtar som utgör hela brittiska kärnvapenstyrkan). Om Tridentsystemet lagts ned så hade Storbritannien sparat många miljarder pund och blivit det första kärnvapenlandet som skrotat alla sina kärnvapen! Ett falskt argument för Trident var arbetstillfällen: militära projekt ger oftast färre anställda per miljarder pund (eller kronor) än civila projekt. LO, Unionen och Saco bör internationellt arbeta mot att kärnvapen motiveras med arbetstillfällen.

Röda korset: Mindre än en månad efter atombombningarna av Japan 1945 uttalade Röda Korset att kärnvapnen bör förbjudas. Nu, i juli 2016, har organisationen gett ut ett nästan 500 sidor tjockt nummer av sin internationella tidskrift International Review of the Red Cross fylld med argument för elimination av alla kärnvapen. Vi hoppas att svenska Röda Korset med kraft arbetar för eliminering av alla kärnvapen till år 2030.

Banker: Sälj inte era tjänster till kärnvapenbolag. Skärpning, SEB! Även om SEB förbättrat sitt samvete de senaste åren finns SEB fortfarande i Hall of Shame (ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Wepons).

Forskare, naturvetare och medicinsk personal: International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) organiserar läkare och andra yrkesgrupper i kampen mot kärnvapen. I Sverige heter den nationella föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) med omkring 2 500 medlemmar. IPPNW fick Nobels fredspris 1985 med motiveringen att ”organisationen har utfört en stor tjänst för mänskligheten genom att sprida auktoritativ information och genom att skapa medvetande om de förödande följderna av kärnvapenkrig”. Men i Sverige och världen har vi nu glidit tillbaka in i en tid av förnekelse och bortträngning av kärnvapenhotet. Det behövs en ny, världsomfattande kampanj med fakta om kärnvapen som motvikt mot de destruktiva krafter som leder oss in i ett nytt kallt krig där fiendesidan utmålas som omänsklig.

 

Slutord: Domedagsklockan har i 69 år funnits på framsidan av Bulletin of the Atomic Scientists. Klockan symboliserar hur nära ett katastrofalt kärnvapenkrig vi befinner oss. När det var iskallt mellan de två supermakterna och de 1952 sprängde sina första vätebomber rörde sig visarna fram till 2 minuter i midnatt. När kalla kriget var över 1991 backades visarna till 17 minuter i midnatt. Men nu är visarna på 3 minuter i midnatt därför att Ryssland och USA har inlett en massiv modernisering av sina kärnvapen.

Vid ett möte på Stanford University i januari i år bestämde en församling av bland andra två höga politiker (f d utrikesminister respektive f d försvarsminister i USA) och 16 Nobelpristagare att visarna fortsatt ska peka på 3 minuter i midnatt för ”när vi kallar dessa faror existentiella menar vi just det: de hotar själva existensen för civilisationen och bör därför ha första prioritet för ledare som bryr sig om sina väljare och sina länder.”

Svenska politiker måste prioritera elimination av alla kärnvapen till år 2030. Hans Blix, Carl Bildt och Margot Wallström har visat vägen. Nu behövs påtagliga resultat.

Inge Axelsson

barnläkare, professor, medlem i Läkare mot kärnvapens vetenskapliga råd