Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain och Björn Asplund, styrelseordförande Swedtrain och vd Alstom Sverige.
Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain och Björn Asplund, styrelseordförande Swedtrain och vd Alstom Sverige.

Sverige har inte råd att säga nej till snabb järnväg

Motstridiga besked från Trafikverket äventyrar hela den planerade höghastighetsbanan Stockholm-Göteborg-Malmö. Nu måste partierna enas om en bred politisk överenskommelse om att banan byggs i ett svep för 320 km/tim, skriver Pia Lagerlöf och Björn Asplund, Swedtrain.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Trafikverkets besked om att Ostlänken och stora delar av den planerade höghastighetsbanan ska byggas för 250 km/h är förvånande. I praktiken innebär beslutet att projektet försenas och samtidigt blir dyrare. Ostlänken står inte klar före 2035, och restiderna mellan Stockholm-Göteborg-Malmö förlängs. Med beslutet riskerar Trafikverket hela projektet. Trafikverket säger samtidigt att sträckan Lund-Hässleholm ska byggas för 320 km/h, men frågan är om inte de motstridiga beskeden från Trafikverket äventyrar hela banan.

För att möjliggöra attraktiva järnvägsresor, som kan konkurrera ut flyget mellan Sveriges storstäder, krävs snabba tåg som går i minst 320 km/h.

Sveriges befolkning växer stadigt och vi måste skapa möjligheter för pålitliga resor mellan Stockholm-Göteborg-Malmö och orterna däremellan. För att möjliggöra attraktiva järnvägsresor, som kan konkurrera ut flyget mellan Sveriges storstäder, krävs snabba tåg som går i minst 320 km/h. Höghastighetståg kortar inte bara restiderna

ANNONS

I dag har vi stora problem med spåren mellan våra storstadsområden. Sverige är i akut behov av nya järnvägsspår för att kunna avlasta befintlig järnväg samt möta resenärernas och kundernas ökade efterfrågan på järnvägstransporter. Att påbörja bygget av ett höghastighetsnät i etapper kommer inte att ge den bästa effekten för samhället. Det är först när hela banan är färdigbyggd som de stora samhällsvinsterna uppstår i form av kortare restider. Det finns dessutom andra aspekter som visar på att det är mer lönsamt att bygga allt på en och samma gång. På så sätt kan kostnaderna hållas nere samtidigt som operatörer ges incitament till att satsa på moderna tåg som är anpassade för höga hastigheter.

För att inte skjuta höghastighetsbanan på framtiden måste överenskommelsen bygga på finansiering utanför den nationella planen.

Att investera i järnväg innebär investeringar i tillväxt, bostadsbyggande och ett hållbart samhälle. Inställda avgångar och förseningar de senaste åren visar att Sverige inte har råd att säga nej till nya stambanor. För Sveriges bästa måste politikerna lägga partipolitiken åt sidan och komma överens om att bygga en höghastighetsjärnväg för minst 320 km/h.

För att inte skjuta höghastighetsbanan på framtiden måste överenskommelsen bygga på finansiering utanför den nationella planen. Först då kan banan byggas snabbt, effektivt och sammanhängande.

Vi uppmanar partierna att snabbt arbeta för en bred politisk överenskommelse så att Sverige kan bygga sin första höghastighetsjärnväg och skapa förutsättningar för tillväxt, jobb och ett hållbart resande.

ANNONS

Pia Lagerlöf

generalsekreterare Swedtrain

Björn Asplund

styrelseordförande Swedtrain och vd Alstom Sverige

ANNONS