Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sverige har ansvar för HBTQ-personer som söker skydd

I Sverige har vi länge varit stolta över att vi som land legat i framkant för HBTQ-personers rättigheter, men också för en rättssäker och human asylpolitik. Det är i dag inte lika självklart. Regeringens ihoplappade och kortsiktiga migrationspolitik de senaste åren har fått negativa konsekvenser även för HBTQ-personer, skriver bland andra Fredrick Federley (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Flyktingsituationen hösten 2015 krävde åtgärder från politiken. Vi i Centerpartiet valde därför att ingå en blocköverskridande migrationsuppgörelse i oktober 2015. Men bara några veckor senare valde regeringen att ta steget längre och införa den tillfälliga asyllagen. Vi röstade emot eftersom vi kunde se att den nya lagen skulle ha alltför stora medmänskliga konsekvenser. Vi kunde inte ställa oss bakom att barn ska tvingas leva utan sina föräldrar. Och vi kunde inte heller ställa oss bakom att ta bort möjligheten till skydd som övrigt skyddsbehövande och särskilt och synnerligen ömmande omständigheter som har varit viktig för många särskilt utsatta personer, så som HBTQ-personer.

Det är en självklarhet att få älska och leva med vem man vill och få ha det könsuttryck och identitet som stämmer överens med ens självbild. Men är det så för alla? Att bevara värderingar som bygger på öppenhet och humanism är hela tiden någonting vi alla måste arbeta hårt för. Höstens val är ett värderingsval. Ett val där vi tillsammans bestämmer vilket land Sverige ska vara. Centerpartiet står för ett samhälle som bygger på tillit, på samarbete och på medmänsklighet. Sverige ska vara ett land som håller ihop. Där man oavsett bakgrund ska känna sig trygg.

Här måste Migrationsverket säkerställa att alla handläggare, experter och beslutsfattare som arbetar med asylsökande HBTQ-personer får tillräcklig utbildning för att kunna göra rättssäkra bedömningar

Själva grunden för vår rättsstat är att vi har en rättssäker lagstiftning. Centerpartiet vill ha en migrationspolitik som kombinerar ordning och reda med medmänsklighet och vill därför säkerställa att vi under kommande mandatperiod höjer rättssäkerheten i Migrationsverkets bedömningar av HBTQ-personers asylskäl.

Rätt frågor måste ställas

En viktig del i detta är att Migrationsverkets handläggare har rätt kompetens. Det handlar om att ha kunskap och använda rätt metoder så att tillförlitlighetsbedömningen som är utgångspunkten när man prövar asylskäl utifrån sexuell läggning och könsuttryck blir korrekt. Det innebär att man måste ställa rätt frågor. Frågorna ska bygga på den kunskap som finns om att leva under förtryck utanför normer kring sexualitet och kön. Om frågorna ställs utan rätt kunskap och förståelse blir prövningen inte rättssäker. Många HBTQ-personer som söker asyl har inte kunnat vara öppna med sin läggning eller identitet i sitt hemland. Istället har de riskerat att utsättas för fängelse, tortyr eller till och med att avrättas. Att då direkt kunna uttrycka sig utifrån vår västerländska idé om sexualitet och kön är svårt, om inte omöjligt. När Tjetjenien inledde vedervärdiga mord och förtryck mot homosexuella och andra ur HBTQ-rörelsen flydde minst 100 hbtq-personer Tjetjenien. När flera EU-länder utfärdade visum till personer så att de kunde lämna Ryssland och söka asyl i deras länder vägrade Sverige, med migrationsministern Morgan Johansson (S) i spetsen, göra det.

I en rapport från Migrationsverket framgår det att HBTQ-personer inte alltid bemöts på ett respektfullt och kunnigt sätt under asylutredningen. Vi behöver utveckla en hantering som är värdig. Här måste Migrationsverket säkerställa att alla handläggare, experter och beslutsfattare som arbetar med asylsökande HBTQ-personer får tillräcklig utbildning för att kunna göra rättssäkra bedömningar. Exempelvis har RFSL tagit fram bra utbildningsprogram som fler behöver ta del av. Oavsett sexuell läggning, religion eller könsidentitet ska alla behandlas med respekt och känna sig trygga.

Älska den man vill

Under Pride manifesterar vi och står upp för självklara, men fortfarande inte uppnådda, rättigheter. Om att människor ska få vara den man är och älska den man vill. Centerpartiet tänker inte bara säga att vi står upp för dessa rättigheter. Vi tänker se till att uppnå konkreta resultat som gör att fler människor kan leva sina liv i frihet.

Fredrick Federley (C)

2:e vice ordförande Centerpartiet och Europaparlamentariker

Emmyly Bönfors (C)

ordförande Centerpartiet Göteborg och kommunkandidat

Johanna Jönsson (C)

migrationspolitisk talesperson

Claes Nyberg (C)

ordförande Centerpartiets HBT-nätverk