Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Sverige går som tåget - då klämmer S åt de mest utsatta

Socialdemokraternas nya paroll ”Trygghet i en ny tid” gäller i alla fall inte för dem som behöver den bäst. Det blir nämligen allt svårare att bli beviljad personlig assistans för människor med omfattande funktionsnedsättningar – på order av regeringen, skriver Maria Persdotter och Patrik Tropp, RBU.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Om mindre än en vecka inleder Socialdemokra

Maria Persdotter förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Maria Persdotter

förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

terna sin partikongress i Göteborg, under parollen Trygghet i en ny tid. Samtidigt visar nya siffror att åtta av tio personer med omfattande funktionsnedsättningar får avslag när de ansöker om personlig assistans för första gången. Många av dessa är barn. Barn som behöver hjälp med allt, som inte kan äta själva, inte har någon egen förflyttning, som inte kan prata.

Det blir allt svårare att bli beviljad personlig assistans för människor med omfattande funktionsnedsättningar. 79,9 procent av dem som ansökte för första gången under 2016 fick avslag, enligt färska siffror från Försäkringskassan. Många av dem som får avslag är barn och ungdomar. I början av 2000-talet var siffrorna de omvända, då beviljades ungefär 80 procent av alla nyansökningar.

Order av regeringen

Inför 2016 fick Försäkringskassan order av regeringen att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. Den uppgiften tog man på allvar. I februari i år hade 15 562 personer assistansersättning, en minskning med 617 personer jämfört med den högsta noteringen i oktober 2015.

Men den hårda politiken har inte svenska folkets stöd. När RBU lät opinionsinstitutet Novus fråga över 1 000 personer vad de tycker om neddragningarna svarade 85 procent att barn med omfattande funktionsnedsättningar inte ska drabbas av sparåtgärder med minskat antal assistanstimmar som följd. Bara fyra procent anser att det är rätt att Försäkringskassan försöker minska antalet timmar för att spara pengar. Bland de socialdemokratiska väljarna är det ännu fler, 90 procent av de tillfrågade, som anser att barnen inte ska drabbas av besparingarna.

Har inget stöd hos svenska folket

De svarande har också fått betygssätta hur viktigt man tycker att det är att barn med funktionsnedsättning får stöd för att kunna leva som andra barn så långt som möjligt. 84 procent ger detta en 4:a eller en 5:a på en femgradig skala. Betyget 5 motsvarar att barnen ska ha ”allt tänkbart stöd, ekonomin ska inte vara ett hinder”.

Slutligen fick de svarande ta ställning till hur de själva skulle vilja ha det om de fick ett barn med funktionsnedsättning. Hela 55 procent (58 procent av kvinnorna!) skulle vilja fortsätta sitt vanliga förvärvsarbete och ha personlig assistans till sitt barn. En knapp fjärdedel svarar att de skulle ta hand om barnet själva om de fick ersättning från staten. Endast en procent skulle välja att placera sitt barn på institution. Det som alltså är på väg att hända, att föräldrar inte längre kan ha sina barn kvar hemma på grund av att de förlorar sin assistans, har inget stöd hos svenska folket.

Om knappt en vecka, lördag 8 april, inleder Socialdemokraterna sin partikongress i Göteborg. Hela 66 motioner till kongressen handlar om LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stor oro uttrycks i motionerna.

Men partiledningen är kallsinnig till oron i leden. Det stora flertalet av motionärerna får veta att ledningen anser att motionen är besvarad med hänvisning till den utredning som tillsattes i fjol. Utredningens mycket tydliga uppdrag är att spara pengar i personlig assistans, både för att stärka andra LSS-insatser men också av det man kallar statsfinansiella skäl.

Sverige går som tåget men behöver ändå spara pengar på den grupp som har de allra största behoven, av statsfinansiella skäl. På vilket sätt är detta socialdemokratisk politik?

Hoppas ombuden går emot partilinjen

Vi hoppas att ombuden gör revolution på kongressen och går emot partilinjen. Och vi tror att det finns en möjlighet! Bland socialdemokratiska kommunpolitiker finns en stor och uttalad oro kring hur regeringen hanterar LSS och människor som lever med stöd enligt LSS. Samtliga socialdemokratiska kommunalråd i Kalmar län har framfört sin kritik i ett brev till ansvarig minister. Umeås kommunalråd Andreas Lundgren (S) säger att staten vältrar över kostnader på kommunerna när assistansersättningen dras in. Även kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson, sällar sig till kritikerna. För att bara nämna några.

Inför ett nödstopp

Samma dag som Socialdemokraternas kongress startar, 8 april, arrangerar RBU tillsammans med flera andra organisationer en stor manifestation i Göteborg för att visa att vi inte accepterar regeringens besparingar på människor med de mest omfattande behoven.

RBU kräver:

  • Ett nödstopp för indragna assistansbeslut. Barn och familjer får sina liv sönderslagna när den nödvändiga insatsen dras in.
  • Återupprätta LSS intentioner. LSS och personlig assistans var en fantastisk frihetsreform när den kom. Nu har den urholkats kraftigt.
  • Bryt det kortsiktiga fokuset på besparingar. Låt behoven styra. Människor med funktionsnedsättningar är ingen bankomat där regeringen nyckfullt kan hämta pengar.

Maria Persdotter

förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Patrik Tropp

ordförande i RBU Göteborg med omnejd