Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det var oansvarigt att lägga ner klimatsmart och väl fungerande kärnkraft särskilt som den hade en avgörande roll för systemets robusthet, skriver debattörerna.
Det var oansvarigt att lägga ner klimatsmart och väl fungerande kärnkraft särskilt som den hade en avgörande roll för systemets robusthet, skriver debattörerna.

Sverige behöver satsningar på energi – inte besparingar

Liberalerna har krävt att regeringen ska trygga en stabil elförsörjning i Sverige och minska orättvisan i elpriser mellan landets olika delar. Problemet är dock att Miljöpartiet och Socialdemokraterna har hoppats på energibesparingar när det i stället behövs energisatsningar, skriver Arman Teimouri, Axel Darvik och Louise Eklund (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Växande städer, elektrifiering och nya industrier har gjort att efterfrågan på el skjutit i höjden. För att inte effektkrävande klimatsatsningar, investeringar i infrastruktur och företagsetableringar ska utebli måste tillgången på el garanteras. Sverige behöver en stabil och konkurrenskraftig elproduktion som gör att elen fungerar året runt och under dygnets alla timmar. Men under Stefan Löfvens regeringstid har elektrifieringen gått bakåt. Vi har fått vänja oss vid larmrapporter om elbrist och skyhöga elpriser.

Nyligen rapporterade Sveriges Radio (21/6) om en hotande elbrist i Västsverige när regionen i allt snabbare takt går mot kapacitetstaket i elnätet. Osäkerheten slår mot det västsvenska näringslivet och många företag i Göteborgsområdet tvekar nu inför att göra stora investeringar, när vi egentligen borde öka elektrifieringen av industrin. Västsverige kan därmed gå miste om flera nya arbetstillfällen till följd av att företagen inte kan lita på att få sin elförsörjning tryggad. För oss som har följt utvecklingen på nära håll kom inte det här som någon överraskning. Att elbehoven i Västsverige ökar var känt och att regeringen inte haft någon plan för hur det ska hanteras har också varit känt.

Även i Skåne är läget så kritiskt att jobben hotas. Tillväxtverket varnade ifjol för att antalet sysselsatta i Skåne kan minska med upp till 19 000 personer fram till år 2040 till följd av problemen med elförsörjningen. Det är mycket allvarligt.

Investeringar äventyras

I grunden är det inte brist på energi som är problemet. I Sverige finns det i dagsläget gott om el. Problemet är bara att elen inte finns där och när efterfrågan finns. I mellersta och södra delarna av Sverige är elkonsumtionen större än den regionala elproduktionen. Detta gör det nödvändigt att importera el från landets norra delar där elproduktionen tvärtom är större än efterfrågan. Bristen på planerbar elproduktion i södra Sverige gör att det ofta inte går att föra över den el som skulle behövas. Kapaciteten i elnäten måste begränsas för att undvika strömavbrott.

Problemen i kraftsystemet riskerar inte bara jobben utan även viktiga klimatsatsningar och den omställning till ett hållbart samhälle som är helt nödvändig. Detta gäller inte minst elektrifieringen av sjöfarten och vägfordon. Även viktiga och effektkrävande investeringar äventyras av elbristen.

Volvo Cars och Northvolt planerar att bygga en batterifabrik i Sverige för 30 miljarder kronor. Det är bland annat sådana investeringar med alla jobb och sidoeffekter den för med sig som riskeras. Tyvärr finns det redan kända exempel från Skåne på industrietableringar som inte har blivit av på grund av bristen på el. Mörkertalet är sannolikt också stort. I de allra flesta fall får vi aldrig veta att Sverige valdes bort.

Kärnkraft avgörande

Vi liberaler menar att det var oansvarigt att lägga ner klimatsmart och väl fungerande kärnkraft särskilt som den hade en avgörande roll för systemets robusthet. Sedan Ringhals 1 och 2 stängdes ner har Sydsveriges elsystem blivit allt mer instabilt. Svenska kraftnät tvingas ta till drastiska åtgärder för att bibehålla stabiliteten, som att strypa överföringarna till södra Sverige samtidigt som behoven är stora. Södra Sverige är, sedan reaktorerna stängde, helt beroende av att kol- och gaskraften i Danmark, Tyskland och Polen kan rycka in för att försörja oss med el. Vår elanvändning som var bland världens renaste har börjat skada klimatet.

Regeringens bristfälliga energipolitik märks även i människors plånböcker. Elkunder i södra Sverige får ibland betala mer än dubbelt så höga elräkningar som elkunder i norra Sverige. I mitten på juni var exempelvis elpriset i Sydsverige 177 procent högre än elpriset i norr.

Under 2020 var medelpriset för elen i Skåne 237 procent av priset i norra Sverige. Prisskillnaderna är en direkt effekt av att kärnkraft och lokala kraftvärmeverk har stängt till följd av den förda energipolitiken och att kraftnätet inte klarar av att överföra el från norra till södra Sverige.

I Sverige finns det i dagsläget gott om el. Problemet är bara att elen inte finns där och när efterfrågan finns.

Liberalerna har gång på gång krävt att regeringen ska agera för att trygga en stabil elförsörjning i Sverige och minska orättvisan i elpriser mellan landets olika delar. Ansvaret vilar tungt på Miljöpartiet och Socialdemokraterna som helt saknar en plan för att hantera de stora krafter som deras ogenomtänkta politik har satt i rörelse. Det behövs energisatsningar. Regeringen backar när Sverige behöver gå framåt.

Liberalerna kommer att driva på för att Sverige ska få ett stabilt och klimatneutralt energisystem. Men det kräver en regering som tar frågan på allvar. Sverige behöver en ny statsminister och en borgerlig, liberal regering.

Louise Eklund (L), partistyrelsen Liberalerna, regionråd i Skåne

Axel Darvik (L), partistyrelsen Liberalerna, kommunalråd i Göteborg

Arman Teimouri (L), arbetsmarknadspolitisk talesperson

LÄS MER: Elavbrotten en allt dyrare affär för hushållen

LÄS MER: Vinden snart lika stark som kärnkraften