Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Sverige behöver fler Jas 39 E

Att endast beställa 60 nya Jas 39 E räcker inte för att behålla service och utveckling av motorerna inom landet. Med vårt förslag på 200 nya plan hade det varit ett annat läge. Än är det inte för sent för parterna att hitta en lösning som gynnar alla, skriver bland andra Mikael Jansson (SD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Jas 39 E, 4/1

Hela försvaret ska vara ett system av system. Det har brutits ned under såväl Alliansens år vid makten som under socialdemokratiska regeringar. Det svenska försvaret har blivit fredsanpassat genom att de styrande vid varje besparing och prioritering har ställt sig frågan: Fungerar detta i fred? På så vis har man byggt in ett stort antal bristande länkar i systemet. Detta kan jämföras med Finland som har ett helt krigsanpassat försvar.

När vi nu ska återta invasionsförsvaret så finns det massor som måste förändras i grunden för att systemet av system ska fungera. Detta gäller inte minst luftförsvaret. Om Sverigedemokraterna fick bestämma skulle vi ta ett ordentligt tag i hela situationen. Men nu jobbar vi inom ramen för regeringens extremt begränsade försvarsbudget.

Försvarsmakten fastslog i ett krigsspel för några år sedan att 60 Gripenplan av nya E-versionen är ett minimum som Sverige behöver köpa för att vi överhuvudtaget ska ha ett luftförsvar. Då krävs samtidigt ordentligt med modernt luftvärn med lång räckvidd, vilket vi tyvärr inte har.

En vattendelare

Det är tyvärr en vattendelare till det sämre att såväl Alliansen som socialdemokraterna valt att lägga beställningen av Gripen E så lågt som till 60 exemplar. Nästa vattendelare är beställningen av luftvärn. Kommer regeringen att beställa det moderna Aster 30 som försvarsmakten vill ha? Eller kommer det handla om begagnade och förlegade system?

Vi har i dag sex divisioner Gripen, vilket ska motsvara 120 plan. Men vi har tyvärr för lite reservdelar och en för liten serviceapparat, vilket direkt påverkar tillgängligheten av dessa plan. Om detta förbättras ökar tillgängligheten vilket är viktigare än de aspekter som Alliansen framför i sin artikel 4 januari. Naturligtvis ska den dagliga servicen såväl som krigsservice av alla Gripensystemen ske nära baserna. I Sverigedemokraternas ekonomiska budgetplan ligger att Sverige år 2025 ska ha 200 Gripen C/D + E/F med hög tillgänglighet och från år 2030 200 Gripen E/F.

För få plan

Tidigare när Sverige beställde ett högre antal av Gripen, det vill säga modellerna A/B och C/D, så kunde vi ha både service- och utvecklingsavtal. Det gjorde att vi hade en svensk vidareutvecklad modell (RM12) av en General Electric motorn (F404). Nu när beställningen bara gäller 60 plan har försvarsmakten bedömt att de helst vill köpa en beprövad inkörd motor (F414G). Det rimliga då är att bara betala för ett serviceavtal. Ett utvecklingsavtal ger inte fördelar värt priset. Om riksdagen går på SD:s förslag om 200 Gripen E då kan frågan om ett utvecklingsavtal naturligtvis omprövas.

Vi måste som parti ta ställning till den verklighet försvarsmakten befinner sig i just nu. 2019 ska den första svenskbeställda Gripen E rulla av bandet och 2018 ska serviceavtalet mellan General Electric, FMV, Saab och GKN vara klart. Än finns det tid för parterna att finna en, för alla god, lösning. Att gå in med politiska låsningar i detta läge är fel.

Mikael Jansson (SD)

försvarspolitisk talesperson

Roger Richtoff (SD)

riksdagens försvarsutskott