Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Svenska språket är en konstruktion

SPRÅKSPALTEN: I konstruktionen av svenska spelade bibelöversättningen 1541 en stor roll, skriver Lars-Gunnar Andersson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Gränsen mellan språk och dialekt är svår att dra. Svenska, danska och norska är tre olika språk, medan gotländska, älvdalsmål och jämtländska är tre svenska dialekter. Men de språkliga skillnaderna mellan de tre svenska dialekterna torde vara större än skillnaderna mellan de tre nordiska språken.

En forskare formulerade sig drastiskt: ett språk är en dialekt med flotta och armé. Han menade att språkgränser avgörs av nationsgränser och statsbildningar. Om Kalmarunionen bestått, hade vi talat nordiska i Norden.

Serbokroatiska var huvudspråk i Jugoslavien. Jugoslavien finns inte längre, och det som var serbokroatiska är i dag språken serbiska, kroatiska och bosniska. Detta illustrerar hur språk och politik hänger ihop. Tankefiguren en nation – ett folk – ett språk finns och har funnits på många håll i världen.

Begreppen avståndsspråk och konstruktionsspråk används ofta för att beskriva två sätt att avgöra vad som är ett språk. Det finns cirka 7 000 språk i världen. Dessa är mycket ojämnt fördelade över världsdelarna. Det finns 2 000 språk i Afrika men bara 200 i Europa. Varför denna stora skillnad?

Förklaringen ligger i hur man räknat. De 2 000 språken i Afrika är som regel avståndsspråk. Uppteckningar över olika varianters ordförråd jämförs. Är skillnaderna små, säger man att det är dialekter. Är skillnaderna stora, blir det olika språk. Räknar man så, blir dialekten i Älvdalen ett språk.

Europeiska nationalspråk är däremot konstruktionsspråk. I konstruktionen av svenska spelade bibelöversättningen 1541 en stor roll. Bibeltexterna hördes i kyrkorna (den tidens massmedium) varje söndag.

Landets administration krävde lagar, domstolsprotokoll och andra dokument. Här växte det fram en skrivtradition som också bidrog till konstruktionen. Det behövs ett gemensamt språk för att styra ett land.

Eftersom maktcentrum låg i Mälardalen, är det dialekterna där som påverkat konstruktionen av svenskan mest. Tänk om Skara hade blivit Sveriges huvudstad. Då hade (standard)svenskan låtit mer som språket på ”schlätta”.

I mitten på 1800-talet infördes den allmänna folkskolan. Alla skulle lära sig att läsa och skriva modersmålet svenska, även de som talade ett annat språk eller en starkt avvikande dialekt. Så reducerades antalet språk i Sverige och Europa.

Ordböcker, grammatikor och skrivregler dokumenterar och befäster konstruktionen av svenskan. GP och andra tidningar förvaltar konstruktionen.

Den rena och ursprungliga svenskan är en fantasiprodukt. Det är historiska tillfälligheter som skapat det svenska språket, men det är en konstruktion väl värd att vårda.

Lars-Gunnar Andersson

professor i modern svenska vid Göteborgs universitet