Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Stefan Löfven (S), statsminister och partiledare, Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

Svenska modellen ska uppgraderas – inte skrotas

DEBATT: De borgerliga partiernas nedskärningar, vinstjakt och fattiglöner är inte en del av lösningen, de är en del av problemet. Det finns en annan väg, där vi inte monterar ned den svenska modellen, utan uppgraderar den, skriver statsminister Stefan Löfven och Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För några dagar sedan samlades göteborgarna på Götaplatsen för att fira guldhjältarna i Frölunda Indians. På samma fantastiska plats, och runtom i hela världen, så samlas i dag arbetarrörelsen för att fira Första maj. Men varför håller vi liv i dessa gamla traditioner? Det är lätt att förstå att det för den som själv inte deltar i högtidligheterna så kan demonstrationstågen, de röda fanorna och blåsorkestrarna lätt framstå som omoderna och som förnimmelser av en svunnen tid. Men 99 år efter att Socialdemokraterna för först gången klev in i en svensk regering så är de frågor som utgör grundpelarna i denna strid dessvärre mer aktuella än på många decennier.

En växande oro

Efter åtta år med den borgerliga regeringens nedskärningar så finns i dag en utbredd och växande oro hos många svenskar. En oro för om samhället verkligen kommer att klara av att hålla en hög kvalitet i skolan och välfärden och säkerställa att fler har ett jobb att gå till.

Det som gör Sverige till ett av världens bästa länder att leva i är det som brukar kallas den svenska modellen. Vår starka samhällsmodell bygger på att alla arbetsföra människor arbetar och gör rätt för sig, men också på att arbetet ska ge en lön att leva på. Den ska ge en bra skolgång för dina barn, en säker sjukvård om sjukdomen slår till, och både trygghet och frihet när du blir äldre. Den svenska modellen har varit en viktig nyckel för att Sverige har kunnat bygga upp vårt höga välstånd. Att tillväxten har kommit många till del och att vi skapat gemensamma lösningar har möjliggjort ett brett samförstånd i samhället kring att sträva efter ett konkurrenskraftigt näringsliv och en öppenhet för handel och ständig utveckling.

Kraftfull attack

I den globala ekonomin med dagens krav på snabb anpassning, kvalitet, kreativitet och kompetens så är det genom att hålla fast i det som gör Sverige starkt och utveckla den svenska modellen som Sverige har goda förutsättningar att upprätthålla vår höga levnadsstandard och konkurrenskraft. Men när vi behöver den som mest så har de borgerliga partierna inlett en attack på den svenska modellen. Vissa delar är inte nya, exempelvis deras vilja att sänka vanliga löntagares löner. De borgerliga har i över hundra års tid velat öka klyftorna och sänka lönerna. Deras slagträ har ofta varit arbetslösa och sjuka, men nu är det flyktingarna. Det nya är i stället kraften i deras attack som kan delas in i tre delar:

För det första föreslår de borgerliga partierna nya skattesänkningar på 64 miljarder som skulle leda till stora nedskärningar i välfärden. För det andra försvarar de ett system där man kan minska personal för att göra vinst i välfärden. Och för det tredje kommer nu förslag på att staten ska gå in och sänka lönerna. Det är kanske den farligaste attacken av alla.

Statliga fattiglöner

Statligt satta fattiglöner skulle inte bara hota den svenska modellen genom att avsluta en lång och välfungerande tradition där fack och arbetsgivare fritt förhandlar om lönerna. Det hotar också principen att man ska kunna leva på sin lön och riskerar att få arbetsgivare att välja de billigaste vilket kommer sätta en kraftig press nedåt på lönerna för väldigt många vanliga svenska löntagare. Nedskärningar, vinstjakt och fattiglöner är inte en del av lösningen, de är en del av problemet.

Det finns en annan väg, där vi inte monterar ned den svenska modellen, utan uppgraderar den. Vi ska ha en välfärd som både tillgodoser varje människas behov av valfrihet och individuell anpassning, och som du får del av utifrån ditt behov, inte din plånbok. Vi ska utbilda och rekrytera fler av de som i dag går arbetslösa, så att de kommer i arbete, för de behövs på arbetsmarknaden och de behövs i välfärden.

Fler ska anställas i välfärden

Därför tar vi socialdemokrater strid för den svenska modellen. Som en del av den striden kommer vi att prioritera att anställa fler i den svenska välfärden. Vi vill genomföra ett investeringsprogram som gör att svensk välfärd får fler undersköterskor, sjuksköterskor, lärare, förskolelärare och socialarbetare.

Så utökar vi vår jobbagenda för att nå EU:s lägsta arbetslöshet. Det är samtidigt ett sätt att bemöta stressen och sjukskrivningarna hos välfärdsarbetarna och det ger en skola, vård och omsorg som går att lita på, i varje läge, i varje del av landet. Vi vinner alla på ett Sverige där vi håller ihop och samarbetar.

Mot det står de borgerligas förslag på nedskärningar, lägre löner och ökade klyftor. Klyftor som bara resulterar i ett Sverige som glider isär och skapar otrygghet och konflikt.

2016 står striden mellan höger och vänster mycket tydlig.

Den svenska modellen ska inte avvecklas, den ska utvecklas. Det är därför vi fortfarande måste samlas i dag och högtidlighålla Första maj. Det är därför vi hoppas att möta dig på Götaplatsen i dag.

Stefan Löfven (S)

statsminister och partiledare

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande i Göteborg