Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Svensk lag gäller överallt och alltid – för alla

Parallella rättssystem har tillåtits växa fram och finns nu i många svenska städer, också i Göteborg. Vi presenterar kraftfulla åtgärder för att trycka tillbaka hederskulturen och föra fram rättsstaten i dess ställe, skriver bland andra Jonas Ransgård (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Dåvarande Ungdomsstyrelsen lät 2009 göra en kartläggning där slutsatserna bekräftade den oro som gnagt hos många. 70 000 ungdomar i åldrarna 16-25 uppgav att deras föräldrars synsätt, kultur och religion begränsade deras val av partner. I Sverige bedöms över 8 500 ungdomar befinna sig i den akuta riskzonen att giftas bort mot sin vilja. Många är de barn som inte kommer återvända till kompisar eller klassrum efter att det stundande sommarlovet är över i augusti.

"Barn vaktade på varandra för att se vilka som lekte med vilka och vilka som åt ”rätt” mat. Förekomsten av hot och våld i området ökade."

Andra bedömningar gör gällande att närmare en kvarts miljon barn i Sverige lever under hedersförtryck. Här finns sannolikt också ett stort mörkertal. I Göteborg blev framväxten av ett parallellt rätts- och normsystem påtagligt under våren. Media rapporterade från Vättnedalsskolan i Tynnered, där rektor slog larm om att barn så unga som 7-8 år börjat förhålla sig till och lära ut vikten av hederskultur. Barn vaktade på varandra för att se vilka som lekte med vilka och vilka som åt ”rätt” mat. Förekomsten av hot och våld i området ökade. I detta bör det konstateras att det för de flesta rör sig om enskilda individer som skapar otrygghet för många fler.

För detta har alla politiker ett ansvar.

I Göteborgs kommunstyrelse har Alliansen gemensamt fört fram förslag om stödcentrum för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och att samordna stadens utbildningsinsatser om hederskultur. Därtill har Alliansen föreslagit en Amandakommission, uppkallad efter den flicka som vid tolv års ålder fördes ur landet, giftes bort, våldtogs och sedermera återvände för att föda barn och sedan togs ur landet igen. Hennes fall hade kunnat förhindras om myndigheterna i Göteborg agerat samordnat och förebyggande. En Amandakommission i Göteborg ska få i uppgift att säkerställa att något liknande aldrig ska drabba unga flickor igen. Dessa förslag från Alliansen fick stöd av kommunstyrelsen och ska nu genomföras.

Fler och skärpta lagar

Insatser behöver också göras på nationell nivå där flera lagar behöver skapas eller skärpas för att stärka rättssamhällets möjligheter att upprätthålla svensk lag och garantera människor deras individuella rättigheter att själva göra viktiga livsval utan otillbörlig påverkan. En viktig del är kunna skydda människor från dem som skapar otrygghet. Moderaterna har en rad förslag för att motverka hederskultur och hedersvåld:

  • Genomför en nationell och en kommunal kartläggning av hur vanligt förekommande moralpoliser är, hur de arbetar och hur rättssamhället kan motverka dem.
  • Inför en ny brottsrubricering med sikte på förekomsten av moralpoliser. Brottet ”olaga frihetsbegränsning” bör utredas och införas i syfte att motverka och möjliggöra lagföring av de som med tvång och påtryckningar syftar till att slå ned på kvinnors och barns rätt till frihet och egna val.
  • Garantera offer för hederskultur möjligheten till ett tryggt, nytt boende och möjligheter att med samhällets hjälp resa sig på egna ben.
  • Utred möjligheten att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i syfte att upprätthålla den egna, släktens eller en viss grupps upplevda heder. Detta skulle garantera en fristad för de som tagit sig ut från hederskulturen och försöker skapa sig ett nytt liv.

Land ska med lag byggas

Detta är förslag vi går till val på i syfte att motverka och stoppa den ofrihet som breder ut sig och som förhindrar och lamslår närmare en kvarts miljon unga människors liv och frihet.

Land skall med lag byggas är en bärande princip för vårt samhälle. Den principen är viktigare än någonsin att försvara. Med våra förslag bryter vi utanförskapet, motverkar hederskulturen och ger de som drabbats av den möjlighet att bygga sig ett nytt liv, i frihet och trygghet.

 

Jonas Ransgård (M)

gruppledare och oppositionsråd i Göteborg

Tomas Tobé (M)

rättspolitisk talesperson, ordförande i riksdagens justitieutskott

Ellen Juntti (M)

riksdagsledamot justitieutskottet, Härryda

Anneli Rhedin (M)

ordförande Moderatkvinnorna i Göteborg